Gå tilbake til:
Du er her:

Pasientprotokoller fra Koleralasarettet 1848-1849

Byarkivet har digitalisert tre protokoller fra de provisoriske sykehusene som ble opprettet i forbindelse med koleraepidemien i Bergen i 1848-1849.

Etter provisorisk anordning av 22. desember 1848 opprettet sunnhetskommisjon i Bergen tre kolerasykehus for pleie og desinfeksjon av personer i karantene: i Christi Krybbe fattigskole, i logen ”Den gode hensigt”s trebygning på Engen og i ”Sukkerhuset”, også den på Engen.

Sykeprotokollene (A-2069) inneholder følgende opplysninger: pasientenes løpenummer, navn, alder, bolig, "Borgerlig Stilling", når innkommet, når utskrevet evt. død, samt anmerkninger vedr. sykdommens vesen, symptomer, årsak, spredning, behandling m.v.

Av protokollene kan vi lese at allerede 17. desember 1848 ble Christi Krybbe fattigskole tatt i bruk som koleralasarett. Frem til avvikling 21. april 1849 ble i alt 359 pasienter innskrevet, 209 av dem døde mens 150 ble utskrevet.

"Sukkerhuset" på Engen fungerte som koleralasarett fra 2. januar til 10. februar 1849. I denne tiden ble 121 pasienter innskrevet, 84 av dem døde mens 37 ble utskrevet.

"Den gode Hensigt"s toetasjes trebygning på Engen var fra 27. januar til 23. mars 1849 i bruk som koleralasarett. Hit ble 226 pasienter innskrevet, 136 døde og 90 ble utskrevet.

Til sammen ble rundt 1000 personer i Bergen smittet, av disse døde 619 stykker, 429 av dem ved disse tre koleralasarettene. I tillegg døde en person på Bergen sivile sykehus og 189 i sine hjem.