Gå tilbake til:
Du er her:

Arkivfaglig

Arkivfaglige artikler, foredrag, innledninger, rapporter, planer og lignende.

Artikler

Bergen kommunes våpen, flagg, segl og logo av Knut Geelmuyden

Gotisk skrift - en kort veiledning i lesing av gamle kilder av Knut Geelmuyden

«So long – and thanks for all the fish» Handel og vandel på Bryggen sett gjennom bergenske arkivdokumenter av Arne Skivenes

Ytre Arna i arkivene av Arne Skivenes (31.03.2008)

10 bud for å oppnå et anstendig nivå på det nasjonale privatarkivarbeidet (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 3/2005)

Styringssystemet i Bergen kommune. Et historisk skråblikk (pdf) av Arne Skivenes (I: Styringssystemet i Bergen kommune (Kap. 2 s. 9-15). Kommuneforlaget 2005)

Kunnskapsformidling for Folk Flest (pdf) av Marit Haugland (Arkheion 2/2004)

Formidling - hva mener vi nå med det? (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 2/2004)

Bergen Byarkiv til nye lokaler (pdf) av Arne Skivenes (Arkheion 1/2004)

Bergen Byarkiv - 25 år som byens hukommelse av Arne Skivenes (i anledning byarkivets 25-års jubileum 14.mars 2004)

Arkivene er for folk flest av Arne Skivenes (Bok og Bibliotek nr.6, 2003)

Oppslagsverket - nettbasert arkivinformasjon på brukerens premisser (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 3/2003)

Spotlight eller god almenbelysning? Arkivmateriale på nettet - tanker ved en korsvei (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 3/2003)

Bokmelding. Ny håndbok for privatarkivarbeid (pdf) av Arne Skivenes (Nordisk Arkivnytt 1/2002)

Arkivhåndboken – et kommunalt synspunkt (pdf) av Arne Skivenes (Arkivmagasinet 1/2001: 13-18)

Bevaring og kassasjon i skolesektor (pdf) av Karin Gjelsten (Arkivråd 4/2000)

Storbyarkiver (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 2/2000: 18-20)

Lokalt privatarkivarbeid - eksempelet Bergen 1975-2000 (pdf) av Arne Skivenes (Arkivråd 2/2000: 21-24)

Thimeutvalget - en rekapitulering og vurdering (pdf) av Arne Skivenes (Arkivmagasinet)

Slutten på en epoke i norsk lokalforvaltning (pdf) av Arne Skivenes

Foredrag og innledninger

På asylet - arkivopplæring for historiestudenter Ingfrid Bækken (Foredraget ble holdt på KAI-konferansen i september 2016)

Arkivbeskrivelse for digitalt skapt privatarkiv Stig Narve Brunstad (Foredraget ble holdt på KAI-konferansen i september 2016)

KAISA-prosjektet: Standardisering av arkivbeskrivelse Ragnhild Bjelland (Foredraget ble holdt av Aslak Wiig på KAI-konferansen i september 2016)

Metode for bevaring av digitalt skapt privatarkiv av Stig Narve Brunstad (Foredraget ble holdt på det 7.norske arkivmøte i april 2016)

Når skal det offentlige gjenerobre eiendomsretten til sin egen dokumentasjon? av Arne Skivenes (Foredraget ble holdt på det 7.norske arkivmøte i april 2016)

Alle dokumenter i anskaffelsessaker skal arkiveres av Mona Johnsen og Uwe Matthäus (Frokostmøte hos Innkjøpsseksjonen i januar 2010)

Hva kan gamle fotografier fortelle oss? av Ine Merete Baadsvik. Foredraget ble holdt på Arkivdagen 2008.

Hus- og familiehistorie for det gamle Bergen? av Egil Nysæter. Foredraget ble holdt på Arkivdagen 2008.

Arkiv og samfunn - det som har vært og det som kan bli (pdf) av Arne Skivenes (Presentasjon på Nordiska Arkivdagar i Uppsala 24. - 25.08.2006)

Digitale bilder. Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling (ppt) av Anne-Louise Alver (Presentasjon på KAFs landsmøte på Lillehammer 04.04.2006)

Bergen Byarkiv – det som har vært og det som kan bli (pdf) tale av byarkivar Arne Skivenes ved den offisielle åpningen av Bergen Byarkivs nye lokaler, 16.06.2005

Fra makrohistorie til mikrohistorie (manusfil - pdf) PowerPoint-presentasjon av Marit Haugland (Presentasjon på Norsk Arkivråds årsmøte i Bergen 03.03.2005)

Visjonen om "sterke regionale arkivinstitusjoner" – sett fra et formidlingsståsted (manusfil - pdf) av Arne Skivenes (Innlegg på institusjonslederkonferanse i Stavanger 02.03.2005)

Emneord og indeksering i arkivsektoren (ppt) av Arne Skivenes (Presentasjon i workshop, Oslo 28.11.2003 for Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering)

Norges nest største by blir elektronisk. Problemer, strategier og gode løsninger (ppt) av Karin Gjelsten (Norsk Arkivråds årsmøte 2003)

Verneplan for privatarkiver - erfaringer og tanker (ppt) av Arne Skivenes (LLPs seminar 03.02.2003)

Lover som styrer arkivdanningen (ppt) av Karin Gjelsten (Arkivseminar 2003)

Periodisering, 01.01.2004 (ppt) av Karin Gjelsten

Arkivutstyr og arkivlokale. Sikring av arkivene (ppt) av Karin Gjelsten

Bergen Byarkiv og slektsforskningen - situasjon og utfordringer (ppt) av Arne Skivenes (DIS Hordaland, 18.09.2002)

Utfordringer for ABM-U (ppt) av Arne Skivenes (Idekonferanse 24.04.2002)

Arkivmateriale på internett - tanker ved en korsvei (ppt) av Arne Skivenes (Skjermkontakt med lokalhistorien, Avslutningsseminar 12.12.2001)

Informasjonssamfunnet og Arkivenes Dao (pdf) av Arne Skivenes (Norsk Arkivråds jubileumskonferanse 2001)

Elektroniske arkiv: Utfordringer og krav (ppt) av Evelyn K. Wold (Kommunearkivseminaret 1999)

Offentlige arkiv - samfunnsarkiv - privatarkiv. Eierstrukturer, styring og organisering av arkivtjenesten (pdf) av Arne Skivenes (Nordisk arkivseminar, Utstein kloster 4.april 1997)

Høringsuttalelser

Bergen kommunes høringssvar til ny forskrift om offentlige arkiv (17.01.2017)

Kravspesifikasjon for det nye Asta - Høringssvar fra Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (13.06.2003)

Museumsplan for Hordaland. Høringsuttalelse fra Bergen Byarkiv (16.12.2002)

Prinsipper, metoder og strategier for bevaring og kassasjon (03.10.2002)

Bestemmelser om elektronisk arkivering (12.06.2001)

Høringsuttalelse fra Bergen Byarkiv vedr. Fylkesdelplan for kulturminne (08.03.1999)

Rapporter

Rapporter vedrørende nærings- og organisasjonsarkiv i Hordaland, kartlegging utført 1980-85:

Kartlegging av kilder til Haukeland sykehus sin historie (pdf) av Jorunn Dobbe, 2002

Planer

Kommunedelplan for arkiv, Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008-2017.

Strategiplanen kom frem til høringsrunde, men ble ikke lagt frem til vedtak. Den ble i stedet avløst av ABM-planen, se nedenfor, som tok opp i seg en del av momentene fra Strategiplanen

"Fortid, samtid og fremtid". ABM-plan for Bergen. Vedtatt 2012. (Bystyresak 290/12.)