Gå tilbake til:
Du er her:

Alle dokumenter skal arkiveres

Sentralarkivet og Innkjøpsseksjonen presiserer at alle dokumenter i anskaffelsessaker skal arkiveres og journalføres, uten unntak.

Innkjøpsseksjonen og Sentralarkivet inviterte tidligere i år til frokostmøte med tema «Arkivering og journalføring i anskaffelsessaker».

Mona Johnsen fra sentralarkivet gikk gjennom de viktigste bestemmelsene i lov og regelverk om offentlige arkiv og journaler, og konkluderte med at dokumenter i anskaffelsessaker - uten unntak - skal arkiveres og journalføres.

Arkivering betyr i denne sammenhengen først og fremst fysisk arkivering av alle dokumenter. Videre skal alle dokumenter lagres i Bksak for å kunne bli vist i det offentlige journal for Bergen kommune.

.