Gå tilbake til:
Du er her:

Norges dokumentarv

Et nasjonalt register

Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Registeret ble etablert av Den norske komiteen for verdens dokumentarv i februar 2012. Bergen Byarkiv har seks dokumenter og arkivsamlinger i registeret. Det er nå foreløpig rundt 100 dokumenter og arkivsamlinger i registeret over unik og uerstattelig dokumentarv.

Norges dokumentarv

Minnemateriale etter 22. juli 2011

Minnemateriale etter 22.07.2011, dokumentasjon fra Bergen og Minneprotokoll fra Rådhuset i Bergen, er lagt til eksisterende innførsel i registeret Norges dokumentarv.

NORGES DOKUMENTARV

Bergen havnevesen

Helt fra Bergen formelt ble dannet som by i 1070 og fram til 1960-70-tallet har havnen vært et viktig knutepunkt. Det var der handelen mellom kjøpmenn og byens befolkning foregikk, båter med varer og mennesker seilte inn og ut. Kaier og sjøboder var opprinnelig i kjøpmennenes eie, de hadde selv ansvar for vedlikehold og sikkerhet. Etter hvert meldte det seg et behov for et overordnet organ med ansvar for hele havnen og i 1735 ble havnekommisjonen stiftet og en havnefogd ansatt.

Borgerboken

Borgerbok for Bergen 1551-1751 er en av få arkivkilder som overlevde bybrannen i Bergen 1702. Boken var byens viktigste arkivstykke. Da byens rådhus brente i 1702, var dette det eneste arkivstykket som ble reddet ut, sammen med en lovsamling.

Norges dokumentarv

Grunnleieprotokollene

Grunnleiebøkene for Bergen 1686 – ca. 1854 består av seks protokoller som beskriver byens eiendomsstruktur, tomteinndeling og eierskap i eldre tid.

NORGES DOKUMENTARV

Nordlandshandelsarkivene

Allerede på 1200-tallet ble Bergen det sentrale knutepunktet for utlendingers handel på det nordafjeldske Norge. Bergen fungerte som opplagssted og eksportmarked for denne virksomheten, som var en svært viktig del av byens næringsgrunnlag.

Lepraarkivene i Bergen 1688-1967

Lepraarkiva i Bergen dokumenterer ei unik medisinsk historie, med store vitskaplege gjennombrot både for mikrobiologi og epidemiologi. Vidare reflekterer desse arkiva ein viktig del av historia til vårt moderne offentlege helsevesen.

NORGES DOKUMENTARV

Festspillene og Alvøen Papirfabrik

Vår samarbeidspartner Lokalhistorisk arkiv i Bergen har fått to av sine arkiver innlemmet i registeret for Norges dokumentarv: Festspillene i Bergen og Alvøen Papirfabrikk A/S.