Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

«Han e’ søkkane go’!» Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes

Den arkivfaglige antologien «Han e’ søkkane go’!» Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes. «Han e’ søkkane go’» samler over tretti artikler av forfattere innen arkiv, bibliotek, museum, universitet og høyskoler.

Gotisk skrift

Håndskrift på 16-1800-tallet var oftest skrevet med et gotisk alfabet, som gjør tekstene vanskelige å lese. Vedlagte gratis pdf-publikasjon gir en innføring i kunnskap som er viktig for å lese den gamle skriften. I tillegg trenger du mye øvelse. Publikasjonen inneholder også alfabetet til gotisk trykt skrift (kalt fraktur).

Bestefar trodde det var dommedag

Om morgenen den 20. april 1944 eksploderte den hollandske båten «Voorbode» ved festningskaien i Bergen. Ulykken drepte 160 mennesker og såret 5000, og ble den største enkeltstående katastrofen i Norge under krigen. Denne boken inneholder unike og gripende beretninger fra bergensere som selv opplevde tragedien, i tillegg til en kort historisk framstilling av hendelsen. Boken er rikt illustrert med fotografier og arkivdokumenter, hovedsakelig fra Bergen Byarkiv, men også fra private.

(20.08.2014)

Byggverk i Bergen

Bergen Byarkiv oppbevarer en rik dokumentasjon over bergensk arkitektur, både i offentlige arkiver og i arkitektarkivene. Denne boken er en visuell vandring gjennom mangfoldet i private og offentlige byggverk, sett gjennom byarkivets tegninger og foto. For første gang tar vi også for oss skrinlagte byggeprosjekter. Artiklene spenner over en lang tidsperiode, fra 1700-tallets sjøboder til vår tids strenge funksjonalisme, og byr på morsomme overraskelser som du kanskje ikke visste om byen din.

(20.08.2014)

Byplanen

I nesten 850 år var Bergen den største byen i Norge innen handel og sjøfart. Men hvordan ble byen slik den er i dag? Bybranner, et utfordrende landskap, utviklingen innen transport og kommunikasjon, har sammen med bevaringsverdige historiske områder lagt krevende føringer for byens byplanleggere. I denne boken blir du kjent med Bergen på en helt ny måte, gjennom forfatter og byplanlegger Hans Jacob Roalds unike kunnskap. Boken er rikelig forsynt med arkivdokumentasjon, illustrasjoner og fotografier.

(20.08.2014)

Fra gutteklubb til kvinnesak

Tobakksdyrking, en gutteklubb utenom det vanlige, bekjempelse av moralsk forfall, en kvinnesaksforening med offentlige toaletter på dagsorden, og en sportsklubb i Brann. Dette er bare noen av eksemplene på hva bergenserne har bedrevet på fritiden opp gjennom årene. Denne boken er en samling kulturhistoriske artikler basert på byarkivets arkiver, og belyser mangfoldet av fritidsaktiviteter i utvalgte miljøer i Bergen.

Lepra

De norske Lepraarkivene har stått på UNESCO’s liste for Verdens Hukommelse siden 2001. Arkivene, som er oppbevart i Bergen, forteller en unik historie om et mørkt kapittel i vår historie. Denne boken forteller historien om epidemien som herjet landet på 1800-tallet, og som førte til offentlige inngripen. Gjennom registre, opprettelse av sykehus og satsing på forskning klarte man å få kontroll på sykdommen. Boken er rikt illustrert med unik arkivdokumentasjon.

Evidence!

Les et brev fra 2. Verdenskrig skrevet med usynlig blekk. Se arkitekttegninger av en kirke bygget for å bli brent, og nyt illuminasjonens vakre kunst. I Kulturbyåret 2000 gikk syv kulturbyer, Bergen inkludert, sammen om å vise europeisk kultur sett gjennom arkivenes øyne. Foruten å beskrive de unike byene, presenterer boken arkivskatter fra hver enkelt av dem. Teksten i «Evidence! Europe reflected in Archives» er gjengitt både på bidragenes opprinnelige språk og på engelsk, og er rikt illustrert med skatter fra arkivene.

Stølen skole

Stølen skole fra 1853 var arbeiderbarnas skole, og ble bygget på en tid da barnetettheten var høy i området. Bygningen står fortsatt sterkt i byens hukommelse, og har siden skolens nedleggelse i 1880 huset både Sjømannsskole, brannstasjon og politistasjon. Denne beretningen om skolen er satt presist inn i en historisk og skolehistorisk ramme av forfatter og skolemann Torstein Sletten, og er rikt forsynt med illustrasjoner og dokumentasjon fra ulike arkiver.