Gå tilbake til:
Du er her:

Hansadagene 2016 – en påminning om tider som var.

Bergen Byarkiv har et rikholdig kildemateriale om livet og handelen på Bryggen. Her finner du en nettpresentasjon om Det Norske Kontor, nordlandshandelen og livet på Bryggen.

Ved å trykke på de markerte ordene kan du få mer utfyllende forklaringer om bakenforliggende forhold og om videre kildemateriale i Bergen Byarkiv mv. Disse presentasjonene er hentet fra Byarkivets oppslagsverk <oVe> og kulturbypresentasjonen Evidence! Europe reflected in Archives. En samlet fremstilling av Handel og vandel på Bryggen sett gjennom arkivdokumenter finner du HER (PDF-fil med lenker).

Den tyske Hansaen opprettet et såkalt handelskontorBryggen i Bergen. De tyske kjøpmennene ble kalt Bergenfarere, og handelsforbindelsen der tørrfisk og tran nordfra ble byttet mot forbruksvarer er kjent under navnet nordlandshandel. Disse handelsforbindelsene har etterlatt seg et rikt kildemateriale, fiskerne presenterte sine varer og ønsker i hjemsedler som ble sendt med jekteskipperne, gesellkladder og nordfarkladder viser i detalj varebyttet. Disse bøkene ble ført av handelsstuens gesell, eller formann, mens det var handelsforvalteren selv som førte sluttsummene inn i hovedboken eller nordfaruttrekket som viser hvor stor nordfargjelden er og hvordan den utvikler seg. Prisene ble regulert gjennom priskuranter.

De tyske kjøpmennene på Bryggen utgjorde et eget samfunn i byen. Mariakirken var deres kirke og ble i mange år kalt Tyskekirken. Opplysninger om det daglige livet på Bryggen kan finnes i mascopibøkene. Den tyske dominansen på Bryggen avtok etter hvert og fra 1600-tallet løste flere og flere tyske kjøpmenn borgerbrev i Bergen, og fikk dermed bergensk borgerskap. Det tyske Kontor ble avviklet midt på 1700-tallet, og 7.oktober 1754 undertegnet kong Fredrik artiklene til det nye norske Kontor. Den tyske dominansen var dermed slutt og vi kan derfor ferie 250-årsjubileet for at Bryggen igjen kom på norske hender. Bryggen var på 1700 en mye mer dominerende del av havnebyen Bergen enn den er i dag.

Overgangen forhindret ikke at navnet Tyskebryggen etter hvert ble navnet på området, og det holdt seg like til bystyret i sitt første møte etter krigen vedtok å endre navnet til Bryggen. En storbrann sommeren 1955 raserte nordenden av Bryggen, og de arkeologiske utgravningene på branntomten og de rike funnene, bl.a. runepinner, blåste nytt liv i interessen for den gamle bebyggelsen som var rivningstruet i mange år. Bryggen er i dag på Unescos World Heritage liste, og arkivene etter nordlandshandelen ble i 2012 innlemmet i registeret Norges dokumentarv. Og de gamle forbindelsene med hansabyene har tatt seg opp igjen gjennom relanseringen av Hansadagene.