Gå tilbake til:
Du er her:

Opprydning og gjenoppbygging

Opprydningsarbeid på Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
Opprydningsarbeid på Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.

Last ned

Last ned
Skadeattest [92 Kb]
Last ned
Klagebrev [196 Kb]

Opprydning og midlertidig reparasjonsarbeid etter eksplosjonsulykken begynte allerede samme dag. Det var nok å ta fatt på, ikke bare i private hjem, men også i bedrifter, offentlige bygninger, i gater og på kaier.
Hjelpemannskapet besto hovedsakelig av privatfolk og frivillige hjelpere, sammen med folk fra Det sivile luftvern og kommunalt ansatte. Det gjaldt å få unna glass, takstein, nedraste vegger og ødelagt inventar, få reddet innbo og varelagre og få sikret de skadde bygningene for regn og tyveri. Tusenvis av mennesker deltok i arbeidet.

Forsyning av byggematerialer
Det nyopprettede Materialkontoret utstedte anvisninger på byggematerialer og sørget for nye forsyninger av vindusglass og andre byggmaterialer fra ulike deler av landet. I tillegg organiserte kontoret innsamlinger av gjenbruksmateriale fra branntomtene. Alt salg av byggematerialer måtte godkjennes av kommunen og huseierne fikk til å begynne med kun utdelt materialer til istandsetting av et rom og kjøkken pr. bolig.
Det ble også opprettet et eget Bergenskontor for krigsskadetrygden for bygninger for å taksere skadene. Kommunen ordnet med forskuddsbetalinger på krigskadetrygden for at reparasjonsarbeidet ikke skulle forsinkes.

Opprettelsen av en antikvarisk komité
For å kartlegge skadene på Bergenhus Festning, Mariakirken, Nykirken og andre ødelagte kulturminner ble det nedsatt en antikvarisk komite. Komiteen ledet også arbeidet med opprydning og sikring av kulturminnene.

.