Gå tilbake til:
Du er her:

Beretninger

Last ned

Last ned
Wenche 3 år [80 Kb]
Last ned
Last ned
Odd 5 1/2 år [62 Kb]
Last ned
Elsa 6 år [164 Kb]
Last ned
Egil 7 år [89 Kb]
Last ned
Last ned
Roald 8 år [52 Kb]
Last ned
Else 9 år [99 Kb]
Last ned
Finn 9 år [82 Kb]
Last ned
Bente 10 år [76 Kb]
Last ned
Solveig 11 år [103 Kb]
Last ned
Last ned
Ella 12 år [65 Kb]
Last ned
Ruth 12 år [96 Kb]
Last ned
Jan 13 år [96 Kb]
Last ned
Arne 14 år [50 Kb]
Last ned
Bjørn 14 år [68 Kb]
Last ned
Last ned
Reidar 14 år [67 Kb]
Last ned
Rigmor 14 år [67 Kb]
Last ned
Odny 15 år [211 Kb]
Last ned
Gunvor 16 år [68 Kb]
Last ned
Olaf 18 år [84 Kb]
Last ned
Reidun 18 år [104 Kb]
Last ned
Last ned
Aslaug 24 år [109 Kb]
Last ned
Kjell 25 år [72 Kb]
Last ned
Astrid 28 år [44 Kb]
Last ned
Leiv 29 år [96 Kb]
Last ned
Eilif 52 år [132 Kb]
Last ned
Eli [55 Kb]

I forbindelse med internettutstillingen har vi invitert folk som opplevde eksplosjonsulykken til å skrive ned sine erindringer om eksplosjonen og tiden etterpå. I alt har vi fått inn 37 bidrag. Noen har skrevet til oss, og andre fortalt oss sine historier muntlig.

De fleste bidragsyterne var barn eller ungdom i 1944, men vi har også fått enkelte bidrag fra personer som var voksne under krigen. Det gjør et sterkt inntrykk å lese bidragene. Historien blir mer virkelig når den får en personlig stemme.

Fra internett til arkiv
Her finner du beretningene publisert, med godkjenning av bidragsyterne. Flere har også lånt oss private fotografier og lignende. Disse har vi gjengitt sammen med beretningene. Andre beretninger er illustrert med fotografier fra Bergen Byarkiv. Bidragene vi har fått inn vil bli arkivert for ettertiden i Bergen Byarkiv. Slik vil de kunne leses og brukes også av fremtidige generasjoner.

Ønsker du å fortelle din historie?
Vi er interessert i flere bidrag, så nøl ikke med å ta kontakt hvis du har noe å fortelle.

Ta kontakt med Mona Nielsen eller Åsta Vadset på telefon
55 56 62 83
Skriv historien din ned og send den på e-post:
byarkivet@bergen.kommune.no eller til Bergen Byarkiv, Postboks 7700, 5020 Bergen.

.