Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens foto i juli 2015

Foto fra arkivet etter Morgenavisen

I 2015 vil Bergen Byarkiv fokusere på foto i arkivene. Hver måned presenter vi et foto som er typisk eller utypisk for arkivet det er hentet fra: Fotoet kan dokumentere kommunal eller privat virksomhet, eller det kan helt tilfeldigvis ha blitt en del av et arkiv. Vi vil vise fotoets opphav og funksjon, samt formidlingsevne og plassering i arkivet.

Månedens foto er hentet fra arkivet etter Morgenavisen A/S, og viser Nordnes sjøbad. Fotoet ble tatt sommeren 1983 av fotograf Arne Ristesund. Dette er et av mange bilder fra sommertid i Bergen som er bevart i dette arkivet. Fotoet ble valgt ut fordi det på en utmerket måte formidler sommerstemning.

Nordnes sjøbad åpnet i 1910, og ble raskt et populært tilbud til byens befolkning. Bergen kommune overtok driften av sjøbadet i 1920. Nordnes sjøbad har vært gjennom flere ombygginger og moderniseringer siden starten.

Arkivet etter Morgenavisen A/S er på omtrent 225 hyllemeter, det består av en del administrativt materiale og aviser. I tillegg er det bevart omkring 26 meter foto. De fleste fotoene er fremkalt, men det finnes i tillegg et par meter med negativer fra årene 1983-84. Morgenavisen gikk konkurs i 1984, og foto som ikke allerede var gått tapt, ble overført til Bergen Byarkiv noen år senere. De som er bevart, er fra perioden 1970-1984.

Morgenavisen som startet opp i 1902 var en avis for Frisinnede Venstre. Senere ble avisen et talerør for Høyre.