Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument

Klassebilde fra Nordvik skole

Arkivdagen i år har skole som tema. I den forbindelse henter vi frem et månedens dokument fra februar 2010.

På dette bildet er andre klasse ved Nordvik skole i Fana avbildet i 1933. Vi ser at det er litt aldersforskjell på elevene og at noen av dem sannsynligvis er søsken. Dette fordi Nordvik skole var og er en fådelt skole, det vil si at flere klassetrinn er samlet i én klasse.

Fra 1750 til1866 ble det holdt omgangskole for Nordvik skolekrets. Skolen ble holdt på omgang mellom fem kretser, med to måneder på hvert sted, og på omgang mellom kretsens gårder, med to til fire dager på hver gård. Alle gårdene hadde plikt til å holde husvære enten de hadde skolebarn eller ikke. Barna satt rundt et langbord med læreren i ene enden. Gårdens andre beboere satt gjerne i stuen med småarbeid og hørte på.

Omgangskolen i Nordvik gikk over til å bli en fastskole i 1866, men først i 1907 fikk de eget skolebygg. I mellomtiden ble det holdt skole i en stue på en av gårdene. Skolens første rektor, Arnt Løkling, bodde på skolen, det samme gjorde den neste rektoren, Ola Bønes.

Dagens skolebygg ble bygget i 1985 og videre utbygd i 2004.