Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument februar 2017

Tinghuset

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Bergen tinghus regnes som et av hovedverkene til Egill Reimers, som vant arkitektkonkurransen i 1928. Det monumentale bygget er preget av italiensk ungrenessanse og nygotikk.

Tomten man fikk tildelt da brannstrøket etter 1916 skulle reguleres, er relativt tilbaketrukket og beskjedent. En artikkel i Morgenavisen i 1928, med overskriften ”Justitsbygningen i Bergen, og rettsbegrepet arkitektonisk utformet”, hevdet at hverken tomt eller program var ideelt, og undergravet tvert om både rettsbegrepet og den samfunnsmessige betydningen av et justisbygg i Norges nest største by. Skjønt tinget hadde hatt mer kummerlige kår. I 1568 ble retten avholdt i Gamle Rådhuset, og først på 1860-tallet bygget man et eget bygg for tingretten i rådhuskvartalet.