Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument juni 2017

Offentlig bad og friluftsbad i Årstad

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Da Årstad ble innlemmet i Bergen i 1915 forelå det en beslutning om bygging av et folkebad i Årstad. Badet var foreslått plassert i Solheim. Planene inneholdt en avdeling for kvinner og en for menn, med karbad og dusj, samt garderober og badstue m.m. I 1926 var det også planer om et friluftsbad i Årstad. Friluftsbadet ble planlagt oppført på et sandtak sørvest for Årstad hovedgård og sør for skolehagen ved Fløenbakken. Komiteen for nye kommunale bad ga sin tilslutning til å bygge både et folkebad og et friluftsbad. Mange husstander var uten eget bad, så behovet for et folkebad var stort. Friluftsbad ble sett på som et viktig tiltak for barn og unges fysiske fostring.