Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument juli 2017

Bryggen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

”Gud bevare gamle Norge, Gud bevare gamle minner og kultur, som vi minner våre døde” skrev tsjekkeren Peter Babjak i et brev til kommuneplansjefen i Bergen 1. mars 1959, med en sterk bønn om å bevare resten av trebebyggelsen på Bryggen. Etter brannen i 1955 var det mange og sterke argumenter for å rive den gjenstående delen av Bryggen. De gamle gårdene var både brannfarlige og upraktiske, og eierne ville bygge moderne varehus, industri og parkeringsplasser. I et av utkastene til ny bebyggelse på Bryggen er de gamle gårdene erstattet av et stort bygningskompleks med tre høyblokker i bakre del og en lavere blokk mot Vågen. Bare en gård skulle bevares og flyttes til Dreggsallmenningen. Etter hvert ble det besluttet å bevare den eksisterende bebyggelsen og bygge hotell på branntomten.