Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument oktober 2017

Kirkevoll skole i Fana

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Fra 1917 ble det arbeidet med byggeplaner for ny skolebygning til Kirkevoll skole. Det gamle skolehuset var for trangt, og skolestyret hadde i noen år leiet en stue i prestegården. I desember 1920 utarbeidet bygningssjef Erling Ross planer og tegninger til et nytt skolehus. Planene kom ikke til politisk behandling i formannskapet. Andre skoler i kommunen arbeidet under dårligere forhold og ble derfor prioritert. I 1928 fikk bygningssjef Ross i oppdrag å utarbeide en plan for tilbygg og ombygging av eksisterende skolehus, og i mars 1931 bevilget Fana Herredsstyre midler til bygging etter denne planen. Ny skole ble derfor ikke bygget.