Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument november 2017

Konkurranse om posthuset

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Forhandlingene om nytt posthus i Bergen startet på midten av 30-tallet, men tok nesten en generasjon å fullføre. Det gamle posthuset fra 1894 var vakkert, men funksjonærene klaget over at lokalene var for trange og mørke. Det nye posthuset skulle være moderne, og løse utfordringer i forbindelse med stor publikumspågang, effektiv postbehandling og tilfredsstillende arbeidsforhold. I 1937 ble det utlyst en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av Nils Holter. Det nye posthuset sto først ferdig i 1954, etter atskillige arkitektoniske forandringer, og er i dag ombygget til kjøpesenter.