Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument juni 2018

Nordnes svømmestadion

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

I 1935 startet planleggingen av et nytt badeanlegg på Nordnes. Sjøbadet fra 1910 var blitt slitt og utidsmessig. Utvalget for de kommunale bad arbeidet på 1950-tallet for et kombinert anlegg; renselsesbad, friluftsbad og konkurransestadion. Anlegget skulle inneholde et 50 meters basseng med stupetårn og en skyvebro, slik at bassenget kunne deles i to. I tillegg skulle det være et mindre barnebasseng med en lekeplass i nærheten. Videre ble det planlagt garderober, sanitæranlegg, badstue, serveringsbod, tilskuerplasser, samt flere spesialrom. I 1953 vedtok bystyret å bevilge penger til anlegget. På samme tid ble også Sentralbadet planlagt. I 1954 ble anlegget utsatt på ubestemt tid til fordel for Sentralbadet. Dagens sjøbad, bygd i 1964, er sterkt redusert i forhold til de opprinnelige planene.