Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument november 2018

Torghall på Zachariasbryggen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Allerede i 1898 ble det foreslått å bedre forholdene for Bergens torghandel ved å bygge en overbygd torghall. Forslaget ble gjenopptatt flere ganger og i 1913 var saken til behandling i bystyret. Stadsarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962) hadde utarbeidet planer for en toetasjers bygning på 2038 m2. Torghallen skulle inneholde en stor salgshall, auksjonslokaler for fisk og landbruksprodukter, kjøle- og fryserom, kaffehus, butikker, kontorer og et offentlig toalett. For å unngå at bygningen tok opp for mye plass på Torget ble det besluttet å utvide Zachariasbryggen og plassere den der. De samlede kostnadene var satt til hele 532.500. Torghallplanene fra 1913 ble ikke realisert, bl.a. på grunn av krigsutbrudd og bybrann.