Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument februar 2019

Sandviken skole

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Sandviken skole ble bygget i perioden 1896 - 1898 og revet i 1988. Arkitekt var Adolph Fischer. Skolens historie går imidlertid tilbake til ca 1744, og det første skolehuset ble tatt i bruk 1784. Skolebygningen i Sandviksveien 7 som var ferdig oppført i 1898 hadde 21 klasserom, kontor, lærerrom og naturfagrom. I kjelleren var der bad, to sløydrom og rom for sentralfyring. Etter få år ble skolen for liten, og i skoleåret 1906/1907 ble et nytt tilbygg tatt i bruk. Dette ga skolen flere klasserom, sangsal, skolekjøkken, og i tillegg egne bygg til gymnastikksal og vaktmesterbolig. I 1986 vedtok Bergen bystyre at skolen skulle rives, fordi politikerne ikke kunne forsvare å bruke millioner av kroner til rehabilitering. På tomten ble det bygget serviceboliger for eldre.