Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument mars 2019

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Frøland kraftstasjon var den første store kraftstasjonen som forsynte Bergen by med elektrisk strøm. Kraftstasjonen erstattet gass og damp som energiforsyning. I 1906 anbefalte en "kraftoverføringskomité" Bergen kommune å legge bort planene om å ta elektrisk kraft fra små vassdrag i byens nærhet, og i stedet konsentrere seg om utbygging av et større vannfall i kommunens allerede ervervede vannfall i Samnanger kommune. Utbygging av Samnangervassdraget ble vedtatt av Bergen Bystyre i 1909, og Frøland kraftstasjon kom i drift i 1912. Kraftstasjonen eies og drives av BKK.