Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument mai 2019

Rasmus Meyers samlinger

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Etter kjøpmann og kunstsamler Rasmus Meyers død i 1916 ble kunstsamlingen og en eiendom i Krybbesmuget gitt Bergen kommune. Betingelsen for kunstgaven var at den skulle holdes samlet og avsondret fra andre gjenstander. Samlingen skulle være tilgjengelig for publikum enten i Krybbesmuget, et nybygg eller i et tilbygg til Vestlandske Kunstindustrimuseum. Valget falt på nybygg, som først ble planlagt lagt til nedre del av Nygårdsparken. Samlingen fikk til slutt den plasseringen det har i dag ved Lille Lungegårdsvann. Rasmus Meyers samlinger åpnet for publikum i 1924. Samlingen ble slått sammen med Stenersens samling og Bergen Billedgalleri til Bergen Kunstmuseum i 1998.