Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument juni 2019

Havnefjøset på Koengen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Havnevesenet stod fra 1876 for drift av et havnefjøs på Bradbenksbryggen, omtrent der ”Beffen” legger til. Havnefjøset ble benyttet til å gi nattely til kyr, kalver og sauer som ankom med fjordabåtene for slakting i de mange små slakteriene i Skuteviken. Fjøset var også i bruk til ”opstaldning” av hester. På grunn av Slottsgatens utvidelse og økt plassbehov på kaien, ble fjøset revet. Havneingeniøren bygde i 1912 et nytt, midlertidig fjøs på Koengen i påvente av det planlagte kommunale slaktehuset. I 1919 stengte havnefjøset, og kveget ble flyttet til det nyopprettede slaktehuset i Sandviken. Fjøset på Koengen ble revet i 1937 da Det Bergenske Dampskibsselskab kjøpte tomten.