Gå tilbake til:
Du er her:
Månedens dokument i august 2012

Børsbygningen på «Torvet» - 150 år

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra arkivene som forteller en historie. I år vil vi markere institusjoner, foreninger, organisasjoner, bedrifter og andre i Bergen som har et jubileum i 2012.

Utgraving av tomten til børsbygningen med adresse Vågsallmenning 1 startet i 1857. I 1862 sto bygningen, som var tegnet av arkitekt Frantz W. Schiertz, ferdig. I forkant hadde det vært planlegging med diskusjoner og skriverier i avisene i mange år. Spesielt var bygningens plassering et stort diskusjonstema. En av betingelsene for å oppføre en børsbygning i Bergen, var at den fikk en sentral plassering – «på Torvet».

Bygningen i senklassisistisk stil, var opprinnelig planlagt i tre etasjer, men det viste seg at disponible midler ikke strakk til. Den ble derfor oppført i to etasjer med flatt tak og med en litt mindre børshall enn opprinnelig planlagt. Tomtens grunnforhold sammen med stigende priser på materialer og på arbeidslønninger er oppgitt som årsak til at kostnadene ble større enn budsjettert.

Børsbygningen ble høytidelig innviet 17. oktober 1862. Mange av byens autoriteter var invitert til åpningsfesten. Her var stiftsamtmann, biskop, magistrat, formannskap og mange flere. Etter innvielsen samlet medlemmene av handelsstanden seg ved den gamle børs på «Tyskebryggen» og tok farvel med det minnerike stedet med et «rungende hurra». Kjøpmennene fant seg vel til rette i den nye «stilfulle» bygningen. Men allerede i 1875 kom det antydninger om at den var for liten, og i 1885 ga «indredepartementet sitt samtykke» til ombygging og utvidelse. Arkitekt Lars Solberg vant med sitt bidrag arkitektkonkurransen, og i 1888 – 1893 ble «børsen» ombygget slik den fremstår som en av byens viktigste nyrenessansebygninger. Børshallen ble utsmykket med frascomalerier av Axel Revold i 1923.

I 1967 ble bygningen overtatt av Bergens Privatbank. I dag eies den av blant andre Odfjell eiendom AS. I Frescohallen, som har vært brukt til ulike aktiviteter, er det i disse dager (sommeren 2012) åpnet restaurantvirksomhet.

Børsbygningen på «Torvet» er ikke byens eldste børs. Allerede i middelalderen forekom regelmessige sammenkomster av kjøpmenn, og fra 1400-tallet hadde tyske kjøpmenn en slags børs i «Kjøbmandsstuen», men børsaktiviteten er en annen historie.

Kilde: W. M. Schjelderup, Bergens Børs og dens Mænd 1813 – 1913. Jubileumsskrift. Bergen 1913.