Gå tilbake til:
Du er her:

Glimt fra arkivet

Leverpostei og speil i Marken

«Disse dokumentene er funnet i safen uten at noen av funksjonærene kjenner saken. Legges i arkivet i mappe M43-2 som en rent foreløbig plassering.» Lappen fra 1956, som var festet til en liten bunke dokumenter, vakte naturlig nok en viss nysgjerrighet. Midlertidighet har som vi alle vet en tendens til å kunne bli permanent – så også i dette tilfellet. Dokumentene ligger fortsatt i mappen der de fikk sin foreløpige plassering for rundt 60 år siden.

(03.05.2018)

Skoleaviser

Mange av våre skolearkiver inneholder skoleaviser. Typisk innhold i avisene er intervju med elver og lærere, vitser, kåringer, kryssord, horoskop og ulike temasider knyttet til for eksempel musikk. Tonen er ofte humoristisk og uhøytidelig, og til tider litt småfrekk. Men tro ikke at å lage skoleavis ikke er alvorlige saker.

(03.05.2018)

«Om Eidsvåg fabrikker vil delta i avlønningen av en politibetjent?»

I september 1935 sendte fabrikkeier Christian Petersen ved Eidsvåg fabrikker et brev til Åsane herredsstyre der han påpekte at en del løse eksistenser og mindre velsette individer i det siste hadde funnet veien til Eidsvåg. Blant disse individene regnet han også "de «Splintefølger» som kommer rækende med motorbaater og lager spetakler og ellers plager folk på omstreifernes vanlige vis". Disse løse fuglene skapte i følge Petersen uro og utrygghet, og det hadde også vært klaget over tyverier.

(04.04.2018)

Snørekord

For hundre år siden satte Bergen snørekord, og den står fortsatt! Lørdag 19. januar 1918 ble det målt 75 cm snø på Fredriksberg, der de offisielle målingene den gang ble foretatt.

(18.01.2018)

Vågsbunnen på 1950-tallet

I en mappe i reguleringsvesenets arkiv, om regulering av Marken, finnes en liten bunke med fotografier fra Kong Oscars gate, Øvregaten og Vågsbunnen. Bildene er trolig tatt tidlig på 1950-tallet.

(04.01.2018)

ArkiVest 30 år!

I dag, 15. desember 2017, kan vi gratulere våre kollegaer i ArkiVest med dagen! For akkurat 30 år siden, 15.12.1987, ble nemlig Lokalhistorisk Arkiv i Bergen stiftet. I høst skiftet stiftelsen navn til ArkiVest.

(15.12.2017)

Biblioteket - 100 år i Strømgaten

Den 7. desember 1917 ble Bergen offentlige biblioteks nye bygning i Strømgaten offisielt innviet. Til stede var en rekke inviterte gjester, både bidragsytere, bystyremedlemmer og «kommunale autoriteter», som det het i årsberetningen fra biblioteket.

(07.12.2017)

Sirkus i byen

Fra 1. juni til 9. september 1910 var det landsutstilling på Sverresborg i Bergen. Våren 1910 søkte Karl Norbeck om å få sette opp en sirkusbygning i byen mens landsutstillingen var her. Det resulterte i en byggesøknad som havnet i bygningssjefens arkiv – med det som trolig er vår eneste byggetegning av et sirkus!

(31.10.2017)

Bergen Legevakt 100 år!

Bergen Legevakt markerer i 2017 sitt 100-årsjubileum. Nødhjelpstasjonen, som var det offisielle navnet fra starten (Bergen Legevakt fra 1941) hadde sine første lokaler i den tidligere Arbeidsanstalten i Allehelgens gate 3 – dette på tross av at det opprinnelig var planlagt at det skulle opprettes en nødhjelpstasjon i lokalene til det gamle sykehuset i Teatergaten etter at Haukeland sykehus sto ferdig i 1912. Slik gikk det ikke, Arbeidsanstalten flyttet inn i lokalene til det gamle sykehuset, men diverse omstendigheter gjorde at det ikke ble opprettet en nødhjelpstasjon den gang, slik planen var.

(28.09.2017)

Restaurant i Nygårdsparken

En restaurant i stavkirkestil eller et murbygg med bindingsverk? I 1900 var det store planer for restaurant i Nygårdsparken, og det ble holdt en egen arkitektkonkurranse.

(22.09.2017)

Bybilder fra Morgenavisen

Sommeren 2017 gjorde vi et lite dykk i Morgenavisens billedarkiv, og presenterte et lite utvalg bybilder fra ca. 1970-1984 på byarkivets Facebookside.

(18.08.2017)

Vegg i vegg i Sydnesgaten

Natt til søndag 14. mai i år brant to av byens gamle trehus, Sydnesgaten 33 og 35. Mandag morgen fikk byarkivet en henvendelse fra Bergens Tidende med spørsmål om det var mulig å finne ut noe mer om husenes historie. Det eneste man visste var at de skulle være bygget i 1895. Både bygningssjefens arkiv og kommunale folketellinger kunne fortelle om husene, og litt av historikken ble presentert i en artikkel i avisen. Her har vi samlet en del av det vi fant om de to nabohusene i Sydnesgaten.

(19.05.2017)

Strømbroen for 150 år siden

I 1867 ble Strømbroen over Lillestrømmen, det tidligere sundet mellom Lille og Store Lungegårdsvann, tatt i bruk. Havnevesenet bygde videre ut havneanlegg i indrevågen og satte opp kaimuren langs Lille Lungegårdsvann. Båttrafikken gjennom sundet pågikk helt til Lillestrømmen ble fylt igjen i 1926. Her kan du se både havneingeniørens arbeidstegning, et foto av den lille svingbroen av jern samt et kartutsnitt over Lillestrømmen fra 1871.

(28.03.2017)

Overfylt kaggedo i Haugeveien

I arkivet etter Bergen Renholdsverk finner vi et klagebrev, datert 15. september 1944.

(30.03.2017)

Inspirasjon og åndelig kveik?

Vi kommer rett som det er over artige og kuriøse dokumenter i gamle arkiver, men også nyere arkiver kan inneholde godbiter.

(08.03.2017)