Gå tilbake til:
Du er her:

Glimt fra arkivet

Glimt fra magasinet hos Bergen byarkiv

Langt innover i fjellet, under Fjellveien, ligger tusenvis av hyllemeter med Bergens historie. Her finnes skatter og rariteter, små og store arkiver, reoler og magasiner.

(10.09.2019)

Håkonshallen

Nylig kåret BTs lesere Håkonshallen til Bergens flotteste bygning. I Bergen byarkiv har vi en tegning av Håkonshallen fra 1773 som viser hvordan bygningen ble brukt i tidligere tider. Tegningen viser hvordan bygningen i perioden fra siste del av 1600-tallet til ut på 1800-tallet ble brukt som kornkammer. Håkonshallen gikk i denne perioden under mindre høystemte navn som Magasinet og Provianthuset. Vi ser at hallen er delt inn i flere etasjer for å fungere som lager.

(12.08.2019)

Bergen provianteringsråd

Arkivet etter Bergen provianteringsråd er nå ordnet, listeført og tilgjengelig etter bestilling på vår lesesal. Student Kjetil Torsteinsen har skrevet en kort introduksjon til provianteringsrådet, om arkivet og om dets potensielle bruk.

(23.05.2019)

Vindmøllen på Sydneshaugen

Visste du at det en gang sto en vindmølle på Sydneshaugen? Vindmøllen lå i området mellom Naturhistorisk museum og Johanneskirken, like ved det som i dag er Langes gate 1. Vi har funnet frem tre dokumenter som forteller om møllen.

(05.04.2019)

KVINNEDAGEN 2019

"Forfængelighet, kjærlighet og tilgivelse"

En kvinnes liv er "forfængelighet, kjærlighet og tilgivelse", i følge den unge bergenser med initialene T.B.M., som fikk sitt innlegg på trykk i Morgenavisen i 1929.

(07.03.2019)

Nøstetorget for hundre år siden

Mange hus tett i tett. To postkort i arkivet etter Morgenavisen viser oss hvordan det så ut på Nøstetorget tidlig på 1900-tallet. Andre arkiver forteller hvordan og hvorfor området har endret seg siden den gang.

(30.11.2018)

Leverpostei og speil i Marken

«Disse dokumentene er funnet i safen uten at noen av funksjonærene kjenner saken. Legges i arkivet i mappe M43-2 som en rent foreløbig plassering.» Lappen fra 1956, som var festet til en liten bunke dokumenter, vakte naturlig nok en viss nysgjerrighet. Midlertidighet har som vi alle vet en tendens til å kunne bli permanent – så også i dette tilfellet. Dokumentene ligger fortsatt i mappen der de fikk sin foreløpige plassering for rundt 60 år siden.

(03.05.2018)

Skoleaviser

Mange av våre skolearkiver inneholder skoleaviser. Typisk innhold i avisene er intervju med elver og lærere, vitser, kåringer, kryssord, horoskop og ulike temasider knyttet til for eksempel musikk. Tonen er ofte humoristisk og uhøytidelig, og til tider litt småfrekk. Men tro ikke at å lage skoleavis ikke er alvorlige saker.

(03.05.2018)

«Om Eidsvåg fabrikker vil delta i avlønningen av en politibetjent?»

I september 1935 sendte fabrikkeier Christian Petersen ved Eidsvåg fabrikker et brev til Åsane herredsstyre der han påpekte at en del løse eksistenser og mindre velsette individer i det siste hadde funnet veien til Eidsvåg. Blant disse individene regnet han også "de «Splintefølger» som kommer rækende med motorbaater og lager spetakler og ellers plager folk på omstreifernes vanlige vis". Disse løse fuglene skapte i følge Petersen uro og utrygghet, og det hadde også vært klaget over tyverier.

(04.04.2018)

Snørekord

For hundre år siden satte Bergen snørekord, og den står fortsatt! Lørdag 19. januar 1918 ble det målt 75 cm snø på Fredriksberg, der de offisielle målingene den gang ble foretatt.

(18.01.2018)

Vågsbunnen på 1950-tallet

I en mappe i reguleringsvesenets arkiv, om regulering av Marken, finnes en liten bunke med fotografier fra Kong Oscars gate, Øvregaten og Vågsbunnen. Bildene er trolig tatt tidlig på 1950-tallet.

(04.01.2018)

ArkiVest 30 år!

I dag, 15. desember 2017, kan vi gratulere våre kollegaer i ArkiVest med dagen! For akkurat 30 år siden, 15.12.1987, ble nemlig Lokalhistorisk Arkiv i Bergen stiftet. I høst skiftet stiftelsen navn til ArkiVest.

(15.12.2017)

Biblioteket - 100 år i Strømgaten

Den 7. desember 1917 ble Bergen offentlige biblioteks nye bygning i Strømgaten offisielt innviet. Til stede var en rekke inviterte gjester, både bidragsytere, bystyremedlemmer og «kommunale autoriteter», som det het i årsberetningen fra biblioteket.

(07.12.2017)

Sirkus i byen

Fra 1. juni til 9. september 1910 var det landsutstilling på Sverresborg i Bergen. Våren 1910 søkte Karl Norbeck om å få sette opp en sirkusbygning i byen mens landsutstillingen var her. Det resulterte i en byggesøknad som havnet i bygningssjefens arkiv – med det som trolig er vår eneste byggetegning av et sirkus!

(31.10.2017)

Bergen Legevakt 100 år!

Bergen Legevakt markerer i 2017 sitt 100-årsjubileum. Nødhjelpstasjonen, som var det offisielle navnet fra starten (Bergen Legevakt fra 1941) hadde sine første lokaler i den tidligere Arbeidsanstalten i Allehelgens gate 3 – dette på tross av at det opprinnelig var planlagt at det skulle opprettes en nødhjelpstasjon i lokalene til det gamle sykehuset i Teatergaten etter at Haukeland sykehus sto ferdig i 1912. Slik gikk det ikke, Arbeidsanstalten flyttet inn i lokalene til det gamle sykehuset, men diverse omstendigheter gjorde at det ikke ble opprettet en nødhjelpstasjon den gang, slik planen var.

(28.09.2017)