Gå tilbake til:
Du er her:

Glimt fra arkivet

De siste fløttmenn i Bergen

Den 31. desember 1959 ble den mange hundre år gamle fløttmannsvirksomheten i tradisjonell forstand avviklet i Bergen i det den siste fløttmann med robåt la inn årene denne dagen. Fløttmann Hjalmar Hermansen var da blitt 73 år, og hadde vært fløttmann sammenhengende i over 28 år. Du skal få høre mer om ham og andre fløttmenn senere i artikkelen, men først litt om fløttmenn generelt og om hvordan fløttmannstjenesten gradvis ble avviklet fra slutten av 1800-tallet utover på 1900-tallet.

(31.12.2019)

Juletrær fra Bergen til Newcastle i 70 år! Les historien om den første julegranen i 1949.

Hvert år sender Bergen kommune et stort juletre til Newcastle som takk for hjelpen under 2. verdenskrig, og som tegn på vennskap mellom to byer som i århundrer har vært knyttet sammen gjennom sjøfart og handel. Det var Oslo som innledet tradisjonen med å sende et juletre til London i 1947. Året etter, i 1948, fremmet Bergens Arbeiderblad ideen om at Bergen burde sende juletre til Newcastle. BA fikk ideen etter at den britiske avisen «News Chronicle» i en artikkel stilte spørsmålet: «Hvorfor kan ikke også andre britiske byer få juletrær?».

(05.12.2019)

Glimt fra magasinet hos Bergen byarkiv

Langt innover i fjellet, under Fjellveien, ligger tusenvis av hyllemeter med Bergens historie. Her finnes skatter og rariteter, små og store arkiver, reoler og magasiner.

(10.09.2019)

Håkonshallen

Nylig kåret BTs lesere Håkonshallen til Bergens flotteste bygning. I Bergen byarkiv har vi en tegning av Håkonshallen fra 1773 som viser hvordan bygningen ble brukt i tidligere tider. Tegningen viser hvordan bygningen i perioden fra siste del av 1600-tallet til ut på 1800-tallet ble brukt som kornkammer. Håkonshallen gikk i denne perioden under mindre høystemte navn som Magasinet og Provianthuset. Vi ser at hallen er delt inn i flere etasjer for å fungere som lager.

(12.08.2019)

Bergen provianteringsråd

Arkivet etter Bergen provianteringsråd er nå ordnet, listeført og tilgjengelig etter bestilling på vår lesesal. Student Kjetil Torsteinsen har skrevet en kort introduksjon til provianteringsrådet, om arkivet og om dets potensielle bruk.

(23.05.2019)

Vindmøllen på Sydneshaugen

Visste du at det en gang sto en vindmølle på Sydneshaugen? Vindmøllen lå i området mellom Naturhistorisk museum og Johanneskirken, like ved det som i dag er Langes gate 1. Vi har funnet frem tre dokumenter som forteller om møllen.

(05.04.2019)

KVINNEDAGEN 2019

"Forfængelighet, kjærlighet og tilgivelse"

En kvinnes liv er "forfængelighet, kjærlighet og tilgivelse", i følge den unge bergenser med initialene T.B.M., som fikk sitt innlegg på trykk i Morgenavisen i 1929.

(07.03.2019)

Nøstetorget for hundre år siden

Mange hus tett i tett. To postkort i arkivet etter Morgenavisen viser oss hvordan det så ut på Nøstetorget tidlig på 1900-tallet. Andre arkiver forteller hvordan og hvorfor området har endret seg siden den gang.

(30.11.2018)

Leverpostei og speil i Marken

«Disse dokumentene er funnet i safen uten at noen av funksjonærene kjenner saken. Legges i arkivet i mappe M43-2 som en rent foreløbig plassering.» Lappen fra 1956, som var festet til en liten bunke dokumenter, vakte naturlig nok en viss nysgjerrighet. Midlertidighet har som vi alle vet en tendens til å kunne bli permanent – så også i dette tilfellet. Dokumentene ligger fortsatt i mappen der de fikk sin foreløpige plassering for rundt 60 år siden.

(03.05.2018)

Skoleaviser

Mange av våre skolearkiver inneholder skoleaviser. Typisk innhold i avisene er intervju med elver og lærere, vitser, kåringer, kryssord, horoskop og ulike temasider knyttet til for eksempel musikk. Tonen er ofte humoristisk og uhøytidelig, og til tider litt småfrekk. Men tro ikke at å lage skoleavis ikke er alvorlige saker.

(03.05.2018)

«Om Eidsvåg fabrikker vil delta i avlønningen av en politibetjent?»

I september 1935 sendte fabrikkeier Christian Petersen ved Eidsvåg fabrikker et brev til Åsane herredsstyre der han påpekte at en del løse eksistenser og mindre velsette individer i det siste hadde funnet veien til Eidsvåg. Blant disse individene regnet han også "de «Splintefølger» som kommer rækende med motorbaater og lager spetakler og ellers plager folk på omstreifernes vanlige vis". Disse løse fuglene skapte i følge Petersen uro og utrygghet, og det hadde også vært klaget over tyverier.

(04.04.2018)

Snørekord

For hundre år siden satte Bergen snørekord, og den står fortsatt! Lørdag 19. januar 1918 ble det målt 75 cm snø på Fredriksberg, der de offisielle målingene den gang ble foretatt.

(18.01.2018)

Vågsbunnen på 1950-tallet

I en mappe i reguleringsvesenets arkiv, om regulering av Marken, finnes en liten bunke med fotografier fra Kong Oscars gate, Øvregaten og Vågsbunnen. Bildene er trolig tatt tidlig på 1950-tallet.

(04.01.2018)

ArkiVest 30 år!

I dag, 15. desember 2017, kan vi gratulere våre kollegaer i ArkiVest med dagen! For akkurat 30 år siden, 15.12.1987, ble nemlig Lokalhistorisk Arkiv i Bergen stiftet. I høst skiftet stiftelsen navn til ArkiVest.

(15.12.2017)

Biblioteket - 100 år i Strømgaten

Den 7. desember 1917 ble Bergen offentlige biblioteks nye bygning i Strømgaten offisielt innviet. Til stede var en rekke inviterte gjester, både bidragsytere, bystyremedlemmer og «kommunale autoriteter», som det het i årsberetningen fra biblioteket.

(07.12.2017)