Gå tilbake til:
Du er her:

April!!

I mange norske medier ble det i etterkrigstiden tradisjon å presentere en aprilsnarr den 1. april. Hvilken avis som startet denne tradisjonen i Norge, vites ikke sikkert, men i Morgenavisen ser det ut til å ha blitt fast tradisjon en gang tidlig på 1960-tallet.

Bergen Byarkiv serverer i dag et knippe aprilspøker hentet fra arkivene etter BA og Morgenavisen. Her kan du blant annet lese om den gang det skulle innføres bompenger i Bergen allerede i 1969, om 900-års-jubileet som måtte avlyses og om Hordaland politidistrikt som innførte politikølle med slagteller. Artikkelen i BA er fra 1982, og artiklene fra Morgenavisen er datert i perioden 1965-1969.