Gå tilbake til:
Du er her:

70 år siden D-dagen – utklippsboken «Krigsbegivenheter. Vestfronten (Frankrike)»

6. juni i år er det 70 år siden D-dagen, og vi markerer dagen med å hente frem en utklippsbok fra arkivet etter Thorleif Gjesdal i Motstandsarkivet.

D-dagen er egentlig forkortelse for Day-day, en uspesifisert dag da noe skal skje – og dette var kodenavnet på den dagen de alliertes invasjon i Frankrike startet under andre verdenskrig, 6. juni 1944. Dagen regnes ofte som begynnelsen på slutten av andre verdenskrig.

Invasjonen i Normandie startet ved daggry. De amerikanske styrkene gikk inn i vest og de britiske i øst. Rundt 7000 skip sto for transport og landsetting av omkring 156 000 infanterisoldater på strendene i Normandie. I tillegg ble 24 000 fallskjermsoldater satt inn i løpet av den første dagen, og 5400 jagerfly og 3000 bombefly fløy til sammen over 14 000 turer den første dagen.

Utklippsboken «Krigsbegivenheter. Vestfronten (Frankrike)» i arkivet etter Thorleif Gjesdal inneholder avisutklipp fra månedene før og etter invasjonen, blant annet fra Morgenavisen og Bergens Tidende. Arkivet etter Gjesdal er en del av Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv.

På første siden er det samlet avisutklipp fra våren 1944 om den ventede invasjonen, deretter skriver Gjesdal «Tirsdag 6. juni 1944. Tidlig imorges begynte den ventede invasjon på franskekysten. Le Havre, Dunkerque og Calais bombardert. Montgomery er øverstbefalende for de all. styrker. Fallskjermtropper sluppet ned på Normandie-kysten.» Senere følger avisutklipp fra 17. juni og frem til 12. oktober 1944, der vi følger invasjonens gang, slik den ble kommentert fra Berlin.

Thorleif Gjesdals utklippsbok.

Bare en måned senere, 14.11.1944, ble Thorleif Gjesdal arrestert for illegalt arbeid. Da han skulle ut til en L.H. med en del illegale aviser ble han tatt av Gestapo som var der på en ransaking. Han ble ført til Gestapohuset i Veiten hvor han ble mishandlet i flere timer. Senere ble han overført til Espeland og til slutt til Møllergt. 19. Trolig satt han også deler av tiden på Grini. Han satt fengslet til krigen var slutt. Thorleif Gjesdal var fra Bergen. Da han ble arrestert i 1944 var han 19 år gammel, og bodde med sine foreldre og sin søster i 3. etasje i St. Jørgens gate 1. Også hans far, Thoralf Gjesdal, ble arrestert og satt både på Espeland og på Grini.