Gå tilbake til:
Du er her:

Bombeangrepet 29. oktober 1944

Natt til 29. oktober 1944 ble store deler av bebyggelsen mellom Nøstet og Engen, rundt Teatergaten og Komediebakken, totalskadet ved en feilbombing av allierte fly. 43 personer, deriblant 4 brannmenn, mistet livet.

Denne natten gjorde allierte fly et nytt forsøk på å ramme ubåtbunkeren på Laksevåg, slik de skulle da Laksevåg ble bombet bare noen uker tidligere, 4. oktober. Laksevåg ble også rammet denne natten, men her var mange evakuerte, og de verste følgene fikk toktet for området mellom Engen og Nøstet.

237 Lancaster bombefly kom inn over Bergensdalen mot Laksevåg denne natten. På grunn av været var det få som fikk sluppet bombelasten over bunkeren på Laksevåg. Flere prøvde flere ganger uten hell, før toktet ble avbrutt.

Et av flyene som ikke fikk sluppet bombene, og derfor trolig skulle prøve på et nytt tokt, ble skadet av luftvernbatterier på Askøy på vei tilbake til Bergen. Alt tyder på at de ville forsøke å nødlande i Store Lungegårdsvann, der de kort tid etterpå styrtet. Underveis forsøkte de sannsynligvis å kvitte seg med lasten i fjorden. Men byen var mørklagt, og det var trolig umulig å se hvor de egentlig slapp bombene på den korte flyturen fra Askøy til Bergen. Flyet hadde 12 bomber, og ti av disse traff området fra Nøstegaten opp mot Engen. Mens noen eksploderte ved nedslag, var flere av bombene tidsinnstilt og eksploderte inntil en time senere. Det var disse som tok livet av redningsmennene.

Fra arkivet etter brannvesenet i Bergen har vi hentet frem en rekke dokumenter som forteller om katastrofen denne natten. De mange meldingene og brannrapportene gir et levende bilde av dramatikken som utspant seg, og listen over ødelagte hus forteller om omfanget.

Rapport over brannvesenets arbeide under og etter flyangrepet 29. oktober 1944

Flyalarmen gikk klokken 01.40, og de første brannene fant sted i Lars Hilles gate og i Elektrisitetsverkets bygninger. Disse ble forårsaket av lysbombene som ble sluppet av de første flyene på vei til Laksevåg, for å vise vei for bombeflyene. Litt over klokken to meldes den første store eksplosjonen på Nøstet, som startet brannene i dette området. I brannsjef Gjessings rapport fra 16. november står det:

«Som følge av eksplosjonene spredte ilden seg med rivende hastighet i den brannfarlige trebebyggelse, som for en vesentlig del besto av en- og toetasjes beboelseshus. Den sterke syd - syd-østlige vind bidro også til å spre ilden. Slokkingsarbeidet foregikk under de mest farefulle omstendigheter på grunn av de tidsinnstilte bombers eksplosjoner, som varte til kl. 03.17. I alt var der antagelig 10 eksplosjoner.»

Klokken 02.39 ble det meldt fra Skansen om en stor eksplosjon i Baneveien, og i Gjessings rapport står det at denne bomben gikk av 02.38, og tok livet av brannmestrene Bastiansen og Jensen, brannkonstabel Berland og leiebrannmann Solheim. Klokken 02.45 meldes om flere blindgjengere i Teatergaten, der flere brannmenn ble skadet. Både klokken 02.57 og klokken 03.00 meldes om nye eksplosjoner.

Oversikten, laget i etterkant, over meldingene til og fra telegrafvakten denne natten går frem til 08.37 neste morgen, da det bes om at det sendes «R-mannskaper» (redningsmannskaper?) siden man tror at det muligens er mange som er begravet, men fortsatt i live. Brannene var slukket en time tidligere, klokken 07.30. Etterslokkingen fortsatte videre utover dagen.

Hendelsene på Nøstet denne natten har kommet noe i skyggen av de andre store katastrofene i Bergen i 1944, både eksplosjonsulykken i april og bombingen av Laksevåg 4. oktober. Det var imidlertid en hendelse som fikk store følger for de mange berørte, og som forandret denne delen av byen for alltid. Byens gamle teater, Komediehuset på Engen, ble helt ødelagt, og et stort sammenhengende område med gammel trehusbebyggelse forsvant.

Søndag denne uken ble det avduket en minnetavle for å markere at det er 70 år siden bombingen denne natten. I samarbeid med Nøsteguttene og Brannveteranforeningen har Sydnes og Nøstet velforening tatt initiativ til minnetavlen, og den er støttet av Bergen kommune og Bergens Forsvarsforening. Plaketten henger på den gamle legevakt-bygningen i krysset Teatergaten/Håkonsgaten.

Kilder

Halvor Sperbund: Nattangrepet 29. oktober 1944: «Night war on Bergen» i: «Bombemål S7N 102 Bergen. De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945», Bergen 2012

Rapporter fra arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181, Kc:5

Et eneste fly var nok, BT, 29. oktober 2004

Natten vi ikke må glemme, Vel og bra, informasjonsblad fra velforeningene på Sydneshalvøen, 3-2014