Gå tilbake til:
Du er her:

Vågsbunnen på 1950-tallet

I en mappe i reguleringsvesenets arkiv, om regulering av Marken, finnes en liten bunke med fotografier fra Kong Oscars gate, Øvregaten og Vågsbunnen. Bildene er trolig tatt tidlig på 1950-tallet.

Området i Marken og Vågsbunnen ble lenge ansett som et stort problem. Det tette middelalderske bebyggelsesmønsteret gjorde trafikkavviklingen og videre utvikling av området vanskelig. I 1955 ble det arrangert en nordisk reguleringskonkurranse om utforming av området. Formålet var å bygge opp en ny moderne bydel med gode trafikkforhold. Bare noen få, fredete bygg skulle tas vare på.

I forbindelse med byplankonkurransen ble det laget en brosjyre om bydelens historiske bakgrunn - bilag k til konkurranseutlysningen. Fotoene i reguleringsmappen var illustrasjoner til brosjyren, og dermed er de trolig tatt en gang tidlig på 1950-tallet. Mappen inneholder 15 bilder, men brosjyren har bare 11 illustrasjoner. Det er dessuten et par bilder i brosjyren som ikke ligger i mappen i arkivet.

Fotoene gir et artig bilde av dette sentrumsområdet for rundt 65 år siden. Heldigvis ble det aldri noe av de gigantiske reguleringsplanene, som ville rasert omtrent all gammel bebyggelse mellom jernbanestasjonen og Torget, Lille Øvregate og Vågsallmenningen. Mesteparten av den gamle bebyggelsen står fortsatt. Det er lett å kjenne seg igjen i bildene, og likevel viser de tydelig hvordan byen har endret seg på de årene som er gått.

Ta en titt på bildene nedenfor!


Fotografier av Vågsbunnen fra 1950-tallet. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen, A-0967 De: 222.


Brosjyren «Marken-Vågsbunnen - Bydelens historiske bakgrunn». Fra arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen, A-0967 De: 221.