Gå tilbake til:
Du er her:

Korps i arkivet

2018 er Musikkorpsenes år, og markerer 100 års jubileet til Norges Musikkorps Forbund. I den anledning arrangeres det landsfestival for korps i Bergen. Festivalen blåses i gang med fanfare fra 100 trompetister på Fløyen torsdag 28 juni.

For mange er flagg, festtaler og musikkorps selve essensen av 17. mai. Musikkorpsene stiller opp år etter år, der de bidrar med musikk og god 17. mai-stemning. Dagen ville ikke vært den samme uten korpsene. Skolekorpsene er ofte navet i musikklivet mange steder. Små steder mangler musikkskoler, og skolekorpset blir ofte eneste tilbud til barn og unge som vil drive med musikk i organiserte former.

Musikkorpsene hadde sitt utspring i militærvesenet, som var først ute med musiserende korps. Forsvarets musikk er 200 år i Norge. Fra midten av 1800-tallet ble profesjonskorps vanlige, f.eks. hos brannvesenet. Norges eldste etat-korps er Bergen Brandkorps Musikkorps som ble stiftet i 1891.

Senere kom barna med, først guttene, og de første guttekorpsene ble stiftet like etter 1900. Utover på 1900-tallet dukket skolemusikkorpsene opp, og i 1956 fikk jentene formell adgang til disse.

Bergen Byarkiv har vel 20 arkiver etter musikkorps. Blant disse finner en guttekorps, skolemusikkorps og Bergen Brandkorps Musikkorps. Arkivene kan inneholde møteprotokoller, saksarkiv, regnskap og foto, i tillegg til noter, uniformer og faner.

Korpsarkiver hos Bergen Byarkiv

A-1387 Bergen Brannkorps Musikkorps
A-4345 Christi Krybbe skolers musikkorps
A-6275 Dragefjellets Guttemusikkorps
A-0134 Dragefjellet musikkorps
A-4016 Eidsvåg skolekorps
A-6063 Fortunens Musikkorps Bergen
A-4032 Fridalen skoles musikkorps
A-6810 Haukeland skoles Musikkorps
A-4149 Helldal skoles musikkorps
A-4175 Hellen skoles musikkorps
A-5389 Kronstad skoles musikkorps
A-6811 Kronstad skoles Musikkor
A-4112 Liland Skolekorps
A-4100 Lone skulemusikkorps
A-2353 Lungegården skoles musikkorps
A-6659 Nordnes Skoles Musikkorps
A-4353 Nygårdslien skolekorps
A-1362 Nygård skoles musikkorps
A-4252 Ny Krohnborg skolekorps
A-1794 Rothaugen Skolekorps
A-2470 Sandviken skoles musikkorps
A-5390 Solheim skoles guttemusikkorps
A-4077 Sælen skoles musikkorps
A-4342 Trengereid Skule- og Aspirantkorps
A-4334 Tunes skule- og ungdomskorps

Korpsrelaterte arkiver

A-6276 Dragefjellets Guttemusikkorps Dameforening
A-6812 Kronstad skoles Musikkorps Mødreforening
A-4816 Lørdagskorpsenes fellesråd
A-4253 Mødreforeningen Ny Krohnborg skolekorps
A-5556 Mødreklubben Hellen skoles musikkorps
A-4811 Norsk Musikkorps Forbund