Gå tilbake til:
Du er her:
Utkast til skap i ek. Fra arkivet etter Chr. og Alf Knag (A-1790).

Program for tirsdagskvelder ved Bergen Byarkiv i 2014

Foredragene blir holdt i Bergen Byarkivs lokaler i Kalfarveien 82. Foredragene begynner kl. 19. Dørene åpner kl. 18.45.

14. januar

Torgeir Iversen, historiker

Møtet mellom pasienter, leger og pårørende ved Neevengården asyl i tiden 1894-1910

Arkivet etter Neevengården asyl oppbevares ved Bergen Byarkiv. Foredraget tar utgangspunkt i Torgeir Iversens masteroppgave i historie, der arkivet ble brukt for å undersøke forholdet mellom de ulike aktørene på sykehuset: pasienter, leger og pårørende.


11. februar

Solveig Greve, avdelingsleder ved Spesialsamlingene, Universitetet i Bergen

Sophus Tromholts fotosamling av samisk kultur og folk i Kautokeino mellom 1882-1883

Nordlysforskeren og amatørfotografen Tromholt er unik i hvordan han formidler individenes menneskelighet i sine fotografier, helt ulikt mange av samtidens fotografer. Fotosamlingen er tatt opp på listen over Norges dokumentarv.

11. mars

Ann Katrine Birkeland og Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

Byggverk i Bergen. Arkiver og bygningsdokumentasjon i Bergen Byarkiv.

Bergen Byarkiv har flere ulike arkiver som kan dokumentere byggevirksomheten i Bergen fra 1830-tallet og fremover, og foredraget vil vise flere av arkivene og hva de kan fortelle om byens bygningshistorie.


8. april

Elna Johnsen

Krigsbarn - og søken etter egen identitet

Som barn med norsk mor og tysk far kunne det være vanskelig å vokse opp i Norge etter krigen. Mange ble adoptert bort og kjente ikke til sin bakgrunn. I voksen alder begynte mange å søke etter sitt opphav og sin identitet, i en tid der det å være krigsbarn fortsatt var tabu. Med utgangspunkt i egen erfaring forteller Elna Johnsen om prosessen med å finne sin egen og andres identitet som krigsbarn.


13. mai

Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv

Knag – et bergensk møbeleventyr

Gjennom tegninger og bilder vil Ine Merete Baadsvik fortelle historien om møbelfirmaet Chr. Knag - en bedrift som satte sitt preg på bergenske borgerhjem fra slutten av 1800-tallet til godt inn på 1900-tallet. Foredraget er basert på arkivet etter bedriften.


9. september

Marianne L. Nielsen, leder Det Hanseatiske Museum

Byarkitekt Kaspar F. Hassel og skolebygging i nasjonsbyggingens tid

Kaspar Hassel var byarkitekt i Bergen i første halvdel av 1900-tallet og har stått for utformingen av flere av byens mest kjente skolebygg. Kunsthistoriker Marianne Nielsen vil med utgangspunkt i sin hovedfagsoppgave om Hassels skolebygg sette hans arkitektur inn i en større sammenheng.


14. oktober

Paul Sedal, Hordaland fylkesarkiv

Bomber over Laksevåg

I oktober 2014 er det 70 år siden en av de største sivile katastrofene i Norge under 2. verdenskrig, bombingen av Laksevåg 4. oktober 1944. Laksevåg ble også bombet 29. oktober samme år. Med utgangspunkt i fotografier fra området forteller Paul Sedal om Laksevåg før, under og etter angrepene. Sedal var billedredaktør for boken «Bombemål S/N 102 Bergen», utgitt 2012.


Lørdag 8. november

ARKIVDAG


9. desember

Åpent, program kommer senere

Med forbehold om endringer.

.