Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdagskvelder 2015

Vi ønsker nye og tidligere besøkende velkommen til nye tirsdagskvelder på byarkivet! I 2015 kan vi by på et variert og interessant foredragsprogram, med både arkitektur, hager, industrihistorie og medisinsk historie.
Foredragene holdes i Byarkivets lokaler i Kalfarveien 82, og starter kl. 19 (dørene åpner 18.45). Foredragene varer ca. 45 minutter.


13. januar

Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

Jugendpalasset på Engen – en arkitekt og hans teater

Den Nationale Scene på Engen, tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou, sto ferdig i 1909, og regnes i dag som et av Norges sentrale jugendbygg. Med utgangspunkt i arkivet etter arkitekten vil Ingfrid Bækken fortelle om byggingen av teateret, om arkitekten og om bygningens arkitektur.

10. februar

Marianne Herfindal Johannessen, Statsarkivet i Bergen

Elvemusling – en kulturhistorisk perle

I Haukåsvassdraget i Åsane ble det i 2002 funnet levende elvemuslinger. I tidligere tider var det et omfattende fiske etter perler fra elvemuslinger. Gjennom kilder ved Statsarkivet har historiker og arkivar Marianne Herfindal Johannessen funnet mer kunnskap om elvemuslingens historie i Bergensområdet.

10. mars

Ine Merete Baadsvik og Nils Standal

Bergen havnevesen – forvalter av byens livsnerve gjennom 280 år

Denne kvelden står Bergen havns historie i fokus – med utgangspunkt i foto, tegninger og kart. Ine Merete Baadsvik fra Bergen Byarkiv vil fortelle om havnevesenet fra opprettelsen i 1735 og frem mot 1940-årene, mens tidligere havnedirektør Nils Standal gir et riss av den nyere utviklingen.

14. april

Hendrik Fasmer og Arne Skivenes

Alvøens Papirfabrikk – historien og arkivet

Alvøens Papirfabrik AS startet opp i 1797, og rundt papirfabrikken vokste det opp et lite industrisamfunn. Hendrik Fasmer, medeier og styreleder i selskapet Alvøen Gamle Mølle, vil fortelle om bedriften, produksjonen og samfunnet rundt slik han husker det, mens byarkivar Arne Skivenes vil fortelle om og vise eksempler fra arkivet etter papirfabrikken.

12. mai

Knut Vidar Schjenken, historiker

Byutvikling og boligbygging – Bergens ekspansjon mot sør 1890-1940

I år er det 100 år siden Årstad kommune ble innlemmet i Bergen, i 1915. Både i årene før og ikke minst etterpå ekspanderte Bergen voldsomt sørover i Bergensdalen, og Årstad ble raskt en naturlig del av byen. Foredraget er basert på Schjenkens hovedfagsoppgave i historie, og vil gi et innblikk i denne viktige siden ved Bergens byutvikling.

8. september

Synnøve Kløve-Graue, hagehistoriker

Anleggsgartner Ingolf Eide og hans hagearkitektur i en brytningstid, 1900-1938

Anleggsgartner Ingolf Eide sto for planlegging og opparbeidelse av en lang rekke hage- og parkanlegg i Bergen tidlig på 1900-tallet – både private hager og større offentlige grøntanlegg. Hans anlegg viser både de rådende stilretninger, samtidig som de gir et innblikk i tidens kulturelle og sosiale liv.

13. oktober

Kristine Lillestøl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Nevrasteni i Noreg 1880-1930: Bergen sykehus si rolle

Nevrasteni, såkalt «nervesvekkelse», var en mye brukt diagnose i Norge på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet. Lege og postdoktorstipendiat Kristine Lillestøl har blant annet brukt arkivene etter Haukeland sykehus i sin forskning på denne diagnosen. Med utgangspunkt i arkivene vil hun fortelle om hvordan man den gang så på symptomer, årsaker og behandling av sykdommen.

Lørdag 14. november

Arkivdagen 2015

Program kommer senere

8. desember

Knut Geelmuyden, Bergen Byarkiv

Borgervæpningen - Bergens heimevern i eldre tid

Denne kvelden vil Knut Geelmuyden fortelle om borgervæpningens funksjon og organisasjon i Bergen. Helt fra middelalderen og frem til 1881 skulle borgervæpningen bidra til byens forsvar, brannvern og ordensvern. Foredraget tar utgangspunkt i det nyordnete arkivet, som i hovedsak dekker 1700- og 1800-tallet.