Gå tilbake til:
Du er her:

Elvemusling – en kulturhistorisk perle

Tirsdag 10. februar er det ny tirsdagskveld på byarkivet – denne gangen om dronninger, perler og perleinspektører! I Haukåsvassdraget i Åsane ble det i 2002 funnet levende elvemuslinger, en sterkt utrydningstruet art. I tidligere tider var det et omfattende fiske etter perler fra elvemuslinger.

Fra 1691 tilhørte alle perler dronningen, og egne inspektører passet på perleelvene. Gjennom kilder ved Statsarkivet har historiker og arkivar Marianne Herfindal Johannessen ved Statsarkivet i Bergen funnet ny og spennende kunnskap om elvemuslingens historie i Bergensområdet.

Foredraget begynner kl. 19 (dørene åpner 18.45), og holdes i byarkivets lokaler i Kalfarveien 82.

Velkommen!