Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Nevrasteni i Noreg 1880-1930: Bergen sykehus si rolle

Lege og historiker Kristine Lillestøl forteller om en diagnose som ble mye brukt på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men som i dag er nesten ukjent.

Noen har ment at nevrasteni - såkalt «nervesvekkelse» - tilsvarer det vi i dag kaller ME, men det er usikkert og vi har begrenset kunnskap om diagnosen. Kristine Lillestøl fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er både lege og historiker og forsker nå på nettopp denne sykdommen. I arbeidet har hun blant annet brukt gamle pasientjournaler fra arkivet etter Haukeland sykehus. På Bergen Byarkivs tirsdagskveld 13. oktober vil hun med utgangspunkt i arkivene fortelle om hvordan man den gang så på symptomer, årsaker og behandling av nevrasteni.

Foredraget holdes på lesesalen i byarkivets lokaler i Kalfarveien 82 og starter kl. 19 (dørene åpner 18.45). Velkommen!