Gå tilbake til:
Du er her:

Arkivdagen 2015

Lørdag 14. november markerer Bergen byarkiv årets nordiske arkivdag med skillingsboller, foredrag og omvisninger. Årets tema er "grenseløst" og foredragene har geografiske grenser som fellestema.

Arrangementet finner sted lørdag 14. november klokken 12-15 i byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Alle er hjertelig velkommen!

Program

Åpning ved Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring.

Roger Kvarsvik
Norske sjømenn i «Ørkenen Sur» i New York
Den økonomiske depresjonen fra høsten 1929 rammet flere tusen norske sjømenn i USA, og mange måtte slå seg ned på en søppelfylling i Brooklyn, kalt «Ørkenen Sur». Snart utgjorde disse en hel koloni. Kvarsvik har sammen med Thor Gotaas skrevet boken «Ørkenen Sur».
Roger Kvarsvik er arkivar ved Hordaland fylkesarkiv.

Erlend Eidsvik
Norsk utvandring til Sør-Afrika på 1800- og tidlig 1900-tallet
Gjennom arkivdokumenter i Sør-Afrika og Norge har Eidsvik forsket på de norske emigrantenes historie i lys av økonomisk og politisk makt. Han vil også fortelle om ulike utfordringer ved arkivarbeid i Sør-Afrika.
Erlend Eidsvik er førsteamanuensis ved AL-Samfunnsfagseksjonen på Høgskolen i Bergen.

Ingfrid Bækken
Den nye byen. Fra Kong Oscars gate til Allégaten rundt 1910.
Med utgangspunkt i et fotografi fra 1910 tas vi med på en vandring gjennom den delen av Bergen som vokste frem da byen vokste ut over sine gamle grenser i siste halvdel av 1800-tallet.
Ingfrid Bækken er rådgiver ved Bergen Byarkiv.

Hvert foredrag varer ca. 30-45 minutter.
Pause med skillingsboller og kaffe.
Omvisning i arkivene etter foredragene.