Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdagskvelder 2016

Vi ønsker nye og tidligere besøkende velkommen til nye tirsdagskvelder på byarkivet! I 2016 kan vi by på et variert og interessant foredragsprogram, med bl.a. skeiv historie, krigshistorie, historien om en opera, om jordmødre, slaver og fattige. Foredragene holdes i byarkivets lokaler i Kalfarveien 82, og starter kl. 19 (dørene åpner 18.45). Foredragene varer ca. 45 minutter.

12. januar
Siri Skjold Lexau
Planene som endret Bergen.

Denne kvelden markerer vi at det er 100 år siden bybrannen 16. januar 1916. Før brannen var Bergen sentrum preget av lokale tradisjoner og historismens arkitektur. Etter brannen ble byen formet på ny etter samtidens idealer. Professor i kunsthistorie Siri Skjold Lexau forteller om arkitektkonkurransen og arkitektene som ga byen et helt nytt og variert arkitektonisk formspråk.

9. februar
Torgeir Aase
Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer – en beretning om gutteklubben Ørn.

Torgeir Aase er historiker og jobber ved Bergen Byarkiv. Han vil fortelle om livet i gutteklubben Ørn. Klubbavisen Ørnemor gir referater fra ukentlige møter med foredrag og diskusjoner, høytlesing av bøker, sjakk og kortspill, og detaljerte reiseskildringer fra kortere og lengre fjellturer. Med utgangspunkt i det lille arkivet får vi et fascinerende og levende innblikk i denne kameratgjengens fritid for hundre år siden.

8. mars
Runar Jordåen
Fødd sånn eller blitt sånn? Skeiv historie på norsk.

I 1895 ble en tjenestejente fra Hardanger innkrevet på Dr. Rosenbergs asyl i Bergen med diagnosen «homoseksualitet». Dette var en av de første gangene ordet ble brukt på norsk, og legen antydet at det var medfødt. Runar Jordåen er prosjektleder for Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og forteller om hvordan vår forståelse av seksuell legning som medfødt avløste tidligere forestillinger om likekjønnet seksualitet som synd.

12. april
Per Helge Martinsen
Ukjente sider ved krigshistorien på Vestlandet.

Med utgangspunkt i et rikt billedmateriale vil statsviter og forfatter Per Helge Martinsen denne kvelden fortelle om ukjente sider ved krigshistorien på Vestlandet. Foredraget henter stoff fra Martinsens kommende bok «Hemmelig krig – Bergen og slaget om Atlanterhavet 1939-1945».

10. mai
Torgeir Aase
«Når kamelen spaserer i ørkenens sand…». Geirr Tveitt og operaen Jeppe.

Geirr Tveitts opera Jeppe ble til som resultat av Festspillenes ambisjoner om å ta initiativet til norske nyskapninger. Med utgangspunkt i arkivet etter Festspillene i Bergen, følger rådgiver Torgeir Aase fra Bergen Byarkiv operaen fra de første spor og frem til premieren i 1966. Det var en lang og krevende reise både for komponist, oppdragsgiver og andre involverte parter.

6.september
Tore L. Nilsen
Blant slaver og sjørøvere. En bergensskippers skjebne.

Etter å ha fått sin dødsdom omgjort til straffarbeid på Bergenhus festning i 1753, fikk skipper Jacob Andersen Dischingthun noen år senere tilbud om å fullføre straffen på de dansk-norske koloniøyene i Karibia. Her bygget han seg et nytt liv og en ny karriere som slaveskipper, og senere offiser og embetsmann. Tidligere direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum, Tore L. Nilsen, følger i Dischingthuns fotspor fra Bergen, via dramatiske hendelser i Middelhavet, til han endte opp i Karibia.

11. oktober
Ingfrid Bækken
Jordmødrene i Årstad.

I arbeiderstrøket i Solheimsviken var det ofte dårlige forhold for fødende. Martha Falck og hennes datter Nikoline Falck Ellertsen var jordmødre i Årstad gjennom flere tiår fra 1890-tallet. Gjennom arkivkilder og litteratur vil rådgiver ved Bergen Byarkiv, Ingfrid Bækken, fortelle om to engasjerte og politisk aktive kvinner, som arbeidet for å bedre forholdene for fødende og barselkvinner.

Lørdag 12. november

Arkivdagen 2016

Program kommer senere

13. desember
Christopher Harris
Uten håp? Fattige i Bergen på 1830-tallet.

Hvem var fattige i Bergen på 1830-tallet og hvor bodde de? I arkivet etter fattigvesenet kan vi blant annet lese hvem som fikk fattigunderstøttelse og hvorfor. Med utgangspunkt i fattigvesenets arkiv vil førsteamanuensis Christopher Harris fortelle mer om byens fattige på 1830-tallet.