Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Arbeidernes jordmødre – Martha Falck og Nikoline Ellertsen

På vår tirsdagskveld 11. oktober får vi fortalt historien om de to engasjerte jordmødrene Martha Falck og Nikoline Ellertsen i Årstad.

Rundt forrige århundreskifte var det ofte dårlige forhold for de fødende i arbeiderstrøket i Solheimsviken. I juli 1891 fikk Årstad ny jordmor, Martha Falck fra Romsdal. Ti år senere ble hun den første kvinnen som ble valgt inn i kommunestyret i Årstad. Hun og datteren Nikoline Falck Ellertsen var jordmødre i Årstad gjennom flere tiår. Hva kan arkivkilder og litteratur fortelle oss om to i utgangspunktet ukjente kvinner, deres liv og arbeid? Ingfrid Bækken, rådgiver ved Bergen Byarkiv, holder foredrag om to engasjerte og politisk aktive jordmødre, som arbeidet for å bedre forholdene for fødende og barselkvinner i Årstad.

Foredraget starter kl. 19, og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis og varer ca. 45 minutter. Velkommen!