Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdagskvelder 2017

Trolldom, Zander Kaaes stiftelses historie eller klassebilder? Eller hva med et foredrag om emigrantskipet De Zee Plough og dets dramatiske skjebne for 200 år siden? Programmet for våre tirsdagskvelder i 2017 er klart, og vi kan by på varierte fortellinger fra Bergens historie. Foredragene finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82, kl. 19. Velkommen!

10. januar
Jørn Øyrehagen Sunde
Fattigomsorg og banksystem - donasjonar til trengande i Bergen
Fattigomsorga i Bergen på 1770-talet var finansiert av private donasjonar. Frå 1600-talet gav bergensarar store summar til gode føremål. Men det var berre avkastninga som vart brukt. Kapitalen vart lånt ut til ei rente på 4-5%, og kvar institusjon fungerte og som ein liten bank. Fattigomsorg og banksystem var dermed lenge to sider av same sak. Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.

14. februar
Håkon Haugland
Fra aldershjem til hotell - Zander Kaaes Stiftelse i Bergen
I 1770 ble Zander Kaaes Stiftelse i Kong Oscars gate tatt i bruk som aldershjem for 18 lemmer, både menn og kvinner. Senere ble det et hjem kun for kvinner. Nå er bygningen nyoppusset og tatt i bruk som hotell. I stiftelsens arkiv finnes historien helt tilbake til 1700-tallet. Med utgangspunkt i arkivet vil historiker Håkon Haugland fra Universitetet i Bergen fortelle om stiftelsen og de som bodde der.

14. mars
Ragnhild Hutchison
Smaken av Bergen på 1700-tallet
Toll- og skipsanløpslister fra 1700-tallet gir et unikt innblikk i 1700-tallssamfunnet gjennom varene og skipene som ankom norske havner. I dette foredraget vil historiker Ragnhild Hutchison, som leder Tollisteprosjektet, fortelle om noen av de nye smakene som kom til Bergen fra hele verden gjennom 1700-tallet, og hva det kunne bety – helt ned på tallerkennivå.

4. april
Anders Haaland
Skoltegrunnsutstikkeren 100 år
I 2017 er det 100 år siden Skoltegrunnsutstikkeren sto ferdig. Kaien var det viktigste kaianlegget som ble ferdigstilt i Bergen 1900–40. Den bidro til utviklingen av en moderne kai-havn, samtidig som den endret Vågen som historisk havnebasseng ved å utvide den kraftig og skjerme den. Historiker Anders Haaland, forfatter av verket «Bergen havn gjennom 900 år», vil fortelle om Skoltegrunnsutstikkerens historie.

9. mai
Ingeborg Fløystad
Kvinnearbeid i jordbruks- og industribygda Arna 1870-1930
Bygdekvinnene har alltid vært nødvendige samfunnsbyggere. I Arna var kvinnene familiearbeidskraft i husholdninger og jordbruk, og de var lønnede arbeidere i bl.a. tekstilindustrien. Historiker Ingeborg Fløystad, som også har skrevet bok om temaet, vil fortelle om kvinnenes varierte arbeid i lokalsamfunnet på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet.

5. september
Erling Virkesdal
De Zee Ploeg - emigrantskipet som hamna i Bergen
I august 1817 var skipet De Zee Ploeg på veg til Amerika med tyske utvandrarar. Skipet kom ut i sterk storm i Nordsjøen og måtte ha hjelp. Det havarerte skipet endte i Bergen, der det førte til stor ståhei. Mange passasjerar døydde både om bord og i byen. Andre busette seg i Bergen og har sett sine spor. Historikar Erling Virkesdal forteller om skipets skjebne, og viser ein kort dokumentarfilm om havariet.

3. oktober
Jørn Øyrehagen Sunde
Magiske førestillingar og trolldomsforordninga av 1617
Det magiske har vorte brukt til å forklara hendingar og handlingar til alle tider. Men frå om lag 1590 til 1690 vart trolldom forfølgt og straffa strengt. I 2017 er det 400 år sidan trolldomsforordninga av 1617 "Om Troldfolk oc deres Medvidere" vart ein katalysator i trolldomsprosessane. Kva var årsaka til at trolldom vart eit samfunnsvonde? I kva situasjonar oppstod skuldingar om trolldom? Og kvifor slutta ein å forfølgja trollfolk? Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.

Lørdag 11. november
ARKIVDAGEN 2017
Program kommer senere

12. desember
Ingfrid Bækken
Hjørnehuset i Skostredet
Natt til 14. mars i år brant et av byens gamle trehus ned, det såkalte «Frimerkehuset» på hjørnet mellom Skostredet og Østre Skostredet. I arkivene finnes deler av husets historie bevart. Hva kan arkivmateriale som kartforretninger, byggesaker, ligningsprotokoller og folketellinger fortelle om bygningens lange historie? Hvem har bodd der, hva har huset vært brukt til og hvilke endringer har vært gjort? Rådgiver Ingfrid Bækken ved Bergen Byarkiv har gjort et lite dykk i arkivene. Foredraget forteller om huset, beboerne, forretningene – og kildene.

Med forbehold om endringer.