Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Fra aldershjem til hotell - Zander Kaaes Stiftelse i Bergen

Tirsdag 14. februar vil historiker Håkon Haugland fra Universitetet i Bergen holde foredrag om Zander Kaaes Stiftelses historie.

I 1770 ble Zander Kaaes Stiftelse i Kong Oscars gate tatt i bruk som aldershjem for 18 lemmer, både menn og kvinner. Senere ble det et hjem kun for kvinner. Nå er bygningen nyoppusset og tatt i bruk som hotell. I stiftelsens arkiv finnes historien helt tilbake til 1700-tallet. Med utgangspunkt i arkivet vil Haugland fortelle om stiftelsen og dem som bodde der. Etter foredraget kan du se på arkivmateriale etter stiftelsen.

Foredraget starter kl. 19, og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis og foredraget varer ca. 45 minutter. Velkommen!