Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Skoltegrunnsutstikkeren 100 år

Tirsdag 4. april vil historiker Anders Haaland, forfatter av verket «Bergen havn gjennom 900 år», fortelle om Skoltegrunnskaiens historie.

I år er det 100 år siden Skoltegrunnsutstikkeren sto ferdig. Anlegget brøt med den store havneplanen fra 1903, men var likevel det viktigste kaianlegget som ble ferdigstilt i Bergen 1900–40. Kaien bidro til utviklingen av havnetrafikken fra tradisjonell «skute- og bøyehavn» til en moderne kai-havn. Samtidig endret den Vågen som historisk havnebasseng ved å utvide den kraftig og skjerme den. I mellomkrigstiden ble den trolig landets mest trafikkbelagte kaianlegg. På vår tirsdagskveld 4. april får du vite mer om kaiens historie.

Foredraget starter kl. 19, og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis og foredraget varer ca. 45 minutter. Velkommen!