Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Kvinnearbeid i jordbruks- og industribygda Arna 1870-1930

På vårens siste tirsdagskveld, 9. mai, vil historiker Ingeborg Fløystad fortelle om kvinnearbeid i Arna på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet.

Bygdekvinnene har alltid vært nødvendige samfunnsbyggere i ulønna og lønna arbeid, og gjorde et variert arbeid i lokalsamfunnet. I Arna var kvinnene familiearbeidskraft i husholdninger og jordbruk, og de var lønnede arbeidere i bl.a. tekstilindustrien i Ytre Arna og på Espeland. Fløystad har tidligere skrevet bok om temaet, og tar utgangspunkt både i skriftlig arkivmateriale og intervju med eldre Arna-kvinner.

Foredraget starter kl. 19, og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis og foredraget varer ca. 45 minutter. Velkommen!