Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Magiske førestillingar og trolldomsforordninga av 1617

Tirsdag 3. oktober vil vi markere at det i år er 400 år sidan trolldomsforordninga av 1617 "Om Troldfolk oc deres Medvidere", med et foredrag av Jørn Øyrehagen Sunde.

Det magiske har vorte brukt til å forklara hendingar og handlingar til alle tider. Men frå om lag 1590 til 1690 vart trolldom forfølgt og straffa strengt. Trolldomsforordninga av 1617 vart ein katalysator i trolldomsprosessane. Kva var årsaka til at trolldom vart eit samfunnsvonde? I kva situasjonar oppstod skuldingar om trolldom? Og kvifor slutta ein å forfølgja trollfolk? Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.

Foredraget starter kl. 19 på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis, og foredraget varer ca. 45 minutter. Velkommen!