Gå tilbake til:
Du er her:

Arkivdagen 2017

Tradisjonen tro holdt Bergen Byarkiv åpent hus på Arkivdagen 11.11.2017. Årets arkivdag var viet 30-årsjubileet til stiftelsen ArkiVest, tidligere Lokalhistorisk arkiv i Bergen (LAB). ArkiVest er samarbeidspartner for organisasjoner og bedrifter i bergensområdet som ønsker hjelp til å bevare sine historiske dokumenter. Rundt sytti frammøtte gjester ble budt tre foredrag med fokus på privatarkiv, en ny utstilling og omvisninger i arkivmagasinene.

Styreleder i ArkiVest, Vigdis Ravnøy, ønsket velkommen, mens kommunaldirektør for Byrådsavdeling klima, kultur og næring, Harm-Christian Tolden, stod for den offisielle åpningen av Arkivdagen. Kommunaldirektøren vektla privatarkivers betydning for helhetlig samfunnsdokumentasjon i sin tale og trakk frem det langvarige samarbeidet mellom ArkiVest og Bergen kommune som et vellykket eksempel på det gode arbeidet som har blitt gjort på feltet i Bergensregionen.

Foredragsrekken ble åpnet av stortingsrepresentant for Senterpartiet, Kjersti Toppe, som holdt et engasjert innlegg om arkivpolitikk, lokalhistorie og privatarkiver. Toppe har over lang tid vist stor interesse for arkiv og arkivpolitikk i riksmedia og andre fora. Hun pekte mellom annet på behovet for statlig engasjement og økonomisk støtte som sentrale virkemidler med hensyn til ivaretakelse av den delen av kulturarven som representeres av privatarkiv.

Tidligere byarkivar Arne Skivenes, som trådte inn i pensjonistenes rekker i september i år etter 41 år i arkivenes tjeneste, var neste foredragsholder. Som opphavsmann til Stiftelsen Lokalhistorisk arkiv i Bergen, fortalte Skivenes virksomhetens tilblivelse og historie, fra den spede begynnelse tidlig på 1980-tallet, via etableringen i 1987 og videre frem mot 2000-tallet. Skivenes vektla et engasjert styre, dyktige medarbeidere og stor innsatsvilje som helt sentrale faktorer i stiftelsens suksess og delte interessante historier om både medgang og motgang med publikum.

Kaffe og jubileumskake ble servert i pausen. Samtidig ble det presentert en ny utstilling basert på heftet «Har du kontroll på historien din?», utgitt i forbindelse med Arkivdagen og ArkiVest-jubileet. Utstillingen viser ulike dokumenter i tekst og bilde, akkompagnert av arkivalier og gjenstander fra de ulike arkiveierens arkiver.

Etter pausen holdt Gudmund Skjeldal Arkivdagens siste foredrag med tittelen «Å djupdukka i Bergens Tidende». Skjeldal er forfatter og idehistoriker, og har i forbindelse med boken «Vestover. Bergens Tidende i 150 år» nyttet seg av arkivet etter avisen, som er deponert hos ArkiVest og Bergen Byarkiv. Tilhørerne fikk innblikk i avisens historie, fra etableringen i 1868 og frem mot tiden etter andre verdenskrig. Spesielt interessant var det å høre Skjeldals betraktninger rundt det å bruke kilder fra arkiv i sitt forfatterskap.

Siste post på Arkivdagen var omvisning i magasinene – og i god tradisjon ville mange følge med inn i hansabyggets fjellhaller for å se på fasilitetene, arkivene og historiene knyttet til dem.