Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdagskvelder 2018

Program for tirsdagskveldene i 2018 er klart, og vi ønsker velkommen til nye foredrag på byarkivet. Oljehistorie, Kallemann og Amandus eller strileopprøreren Jochum de Lange? Eller kanskje vil du bli bedre kjent med Bergens Barneasyl eller legevaktens historie? Ta turen til byarkivet for å bli bedre kjent med byens historie! Foredragene finner sted på vår lesesal i 2. etasje i Kalfarveien 82. De starter kl. 19, og varer ca. 45 minutter. Arrangementene er gratis og åpne for alle. Velkommen!

9. januar
Knut Steen
Bergen Legevakt 1917 – 2017
I 2017 var det 100 år siden Bergen Legevakt tok imot sin første pasient. Legevakten ble opprettet som en nødhjelpstasjon i sentrum etter at sykehuset flyttet til Haukeland. I løpet av disse 100 årene har aktiviteten økt betydelig, fra et par hundre til 100 000 pasienter årlig, og legevakten har vært på fire ulike steder i byen. Foredragsholder er tidligere overlege Knut Steen, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, som nylig har skrevet bok om legevaktens historie.

13. februar
Bjørn-Arvid Bagge
Jochum de Lange – strileopprører og bergenser
Strilekrigen i Bergen i 1765, da strilebønder og bergensere okkuperte byen, var en av de største folkelige oppstandene i Norge i tidlig moderne tid. Bergenseren Jochum de Lange ble dømt som en av hovedpersonene i opprøret, og døde i fangenskap i rådhuskjelleren. Men var han egentlig en rebelsk opprører? Bjørn-Arvid Bagge fra Universitetsbiblioteket i Bergen forteller hans historie gjennom funn i ulike arkiver.

13. mars
Bente Borgen
Bergens Barneasyl – i hjertet av Bergen
Bergens Barneasyl er et kjent bygg i bybildet. Det startet som en høyere skole for elevene fra latinskolen i 1752, Seminarium Fredericianum. Senere har det bl.a. vært realskole, museum og barneasyl. Flere tusen barn og unge har hatt tilhold her. Bente Borgen, styrer ved Bergens Barneasyl, har fordypet seg i husets historie og vil fortelle om både om huset og noen av de som har oppholdt seg her.

10. april
Agnete Nesse
Radiofenomenet Kallemann og Amandus
Fra slutten av 1920-årene og fremover var Sverre Erichsen en viktig del av norsk radiohverdag, kjent for den populære barnetimen om guttene Kallemann og Amandus. Språkforsker Agnete Nesse fra Høgskolen på Vestlandet forteller om Kallemann og Amandus – og Erichsen. Med utgangspunkt i Erichsens arkiv har hun bl.a. studert hvordan Erichsen brukte bergensdialekten for å skape guttenes personlighet.

8. mai
Charlotte Østergaard
De første norske aksjeselskapene
Rundt 1900 var aksjemarkedet i Norge i stor fremvekst, men aksjeselskapsformen var fortsatt ganske ny. Med utgangspunkt i arkivene etter Bergens Mekaniske Verksted og Hansa Bryggeri vil Charlotte Østergaard, professor ved Institutt for finans ved BI, fortelle hvordan disse selskapene ble drevet. Hvem investerte i dem og hvordan organiserte man seg for å skaffe kapital? Og hva kan vi lære om finansmarkedene ved å studere de første aksjeselskapene?

11. september
Hanne Marie Johansen
Til hor, vold og mistrivsel skiller oss ad!
Reformasjonen åpnet opp for skilsmisse for utroskap. Senere ble det mulig å skille seg ved kongelig bevilling, og grunnene kunne være alt fra mordforsøk til trivielle konflikter og krangler. Foredraget forteller om skilsmissesaker i Norge fra 1580-årene og frem til 1814 - om hvilke grupper som nådde frem med skilsmissekrav, og hva sakene røper om skiftende idealer knyttet til samliv og ekteskap. Hanne Marie Johansen er førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.

9. oktober
Eivind Skarung
Norsk oljehistorie i arkivene
For 50 år siden pågikk oljeletingen i Nordsjøen for fullt. Det første oljefunnet skjedde i 1967, Ekofisk ble funnet i 1969. Oljevirksomheten har satt dype spor og har spilt hovedrollen i norsk samfunnsutvikling de siste 50 årene. Hvilke spor etter den tidlige oljevirksomheten finnes i arkivene? Kan vi skrive oljehistorien med de kildene vi har? Eivind Skarung fra Norsk olje- og gassarkiv vil se på store og små hendelser i oljehistorien belyst ut fra de kildene som er bevart.

Lørdag 10. november
ARKIVDAGEN 2018
Program kommer senere

11. desember
Christopher Harris
Stadskonduktørens skjebne – Høegh og generalkartet for Bergen
Bergens første stadskonduktør, Ole Petter Riis Høegh, led en tragisk skjebne som følge av arbeidet sitt. En av arbeidsoppgavene var å utarbeide både et grensekart og et generalkart over byen. Generalkartet var ferdig i 1848, men alt arbeidet og kranglene med kommunen førte til at han ble erklært sinnssyk og umyndiggjort i 1850. Førsteamanuensis Christopher Harris forteller om Høeghs arbeid med kartene og om hans tragiske skjebne.

Med forbehold om endringer.