Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Bergen Legevakt 1917–2017

I 2017 var det 100 år siden Bergen Legevakt tok imot sin første pasient, en svensk matros, i august 1917. I dag har nok mange av oss et forhold til byens legevakt. På vårens første tirsdagskveld, 9. januar, vil Knut Steen fortelle legevaktens historie.

Bergen Legevakt ble opprettet som en nødhjelpstasjon i sentrum etter at byens sykehus flyttet til Haukeland. I løpet av disse 100 årene har aktiviteten økt betydelig, fra et par hundre til 100.000 pasienter årlig, og legevakten har vært på fire ulike steder i byen. Foredragsholder er tidligere overlege Knut Steen, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, som nylig har skrevet bok om legevaktens historie.

Foredraget starter klokken 19.00, og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis og foredraget varer cirka 45 minutter. Velkommen!