Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Til hor, vold og mistrivsel skiller oss ad!

Tirsdag 11. september ønsker vi velkommen til høstens første tirsdagskveld med foredraget «Til hor, vold og mistrivsel skiller oss ad!».

Foredragsholder er Hanne Marie Johansen, som er førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB. Hun forteller om skilsmissesaker i Norge fra 1580-årene og frem til 1814. Reformasjonen åpnet opp for skilsmisse for utroskap. Senere ble det mulig å skille seg ved kongelig bevilling, og grunnene kunne være alt fra mordforsøk til trivielle konflikter og krangler. Hvilke grupper nådde frem med sine skilsmissekrav, og hva kan sakene røpe om skiftende idealer knyttet til samliv og ekteskap?

Foredraget starter som alltid kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i 2. etasje i Kalfarveien 82. Velkommen!