Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdagskvelder 2019

Programmet for neste års tirsdagskvelder er klart! Haukeland sykehus, byvaktmesteren, Bergens Ligbrændingsforening, ballett og Knud Knudsens landskapsbilder. Dette er noe av det du kan høre om i 2019. Legg til avisen Dagens hundreårsjubileum, Universitetets bygninger og produksjonsrådet – variert både i tid og tema. Vi gleder oss til nye foredrag og håper mange finner veien til byarkivets tirsdagskvelder i året som kommer!

Foredrag høsten 2019
10. september
Annicke Gill Haukås
Ballettbyen Bergen. 100 år blant trenings- og tåspissko
Forfatter, skuespiller og teaterinstruktør Annicke Gill Haukås forteller om ballettbyen Bergen de siste hundre år. Hun forteller om små og store ballerinaer og noen få menn - alle med bakgrunn fra de bergenske ballettskolene. Noen tok steget opp til Den Nationale Scene mens andre danset videre på internasjonale scener i London og Paris.

8. oktober
Dag Kullerud
Motstrøms i hundre år – avisen Dagen jubilerer
I år er det hundre år siden avisen Dagen ble grunnlagt – skapt av det vestlandske lekfolket, en blanding av småkårsfolk i distriktene og kjøpmenn i Bergen. Dagen var en kampavis på vakt mot de sekulære vindene. Journalist og forfatter Dag Kullerud forteller om avisens forhold til arbeiderbevegelsen, KrF, EEC, EF og EU og dens holdning i moralspørsmål – og om de to markante redaktørene Johannes Lavik og Arthur Berg.

Lørdag 9. november
ARKIVDAGEN 2019
Program kommer senere

10. desember
Morten Hammerborg
Haukeland sykehus – en bergensk hjørnesten
Haukeland sykehus åpnet i 1912 som et kommunalt sykehus med 250 sengeplasser. I dag er det en universitetsklinikk med 12 000 ansatte, en halv millioner pasienter årlig og et budsjett på over 10 milliarder kroner. Professor i historie Morten Hammerborg forteller om hvordan sykehuset oppsto og hva som kan forklare dets utvikling.

Med forbehold om endringer.

Foredrag avholdt våren 2019

8. januar
Pål Kristian Heum Økland
Samarbeid eller motstand?
Valgene som måtte tas av Bergens administrasjon etter 9. april 1940 var ikke enkle. Ønsket om å holde produksjonslivet og arbeidsplassene i gang overskygget det faktum at dette innebar direkte kontakt med tyske myndigheter. Historiker Pål Kristian Heum Økland vil ta for seg de ulike aspektene ved administrasjonens rolle, ved å bruke Produksjonsrådet og entreprenørfirmaet Stoltz Røthing AS som eksempler.

12. februar
Åse Tveitnes og Eva Røyrane
Byuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør
Åse Tveitnes og Eva Røyrane frå Universitetet si eigedomsavdeling vil halde føredrag om historie, vern og bruk av landets einaste byuniversitet. Dei fortel om korleis universitetet vaks fram på Nygårdshøyden, tek publikum med inn i dei mange bygningane, viser fram unik arkitektur og presenterer korleis bygningsarven blir forvalta og tilpassa studentar og universitetstilsette av i dag.

12. mars
Torild Gjesvik
Knud Knudsen: Veien, reisen og landskapet
Fotograf Knud Knudsen reiste Norge på kryss og tvers, og var en av de første som spesialiserte seg på landskapsfotografi. Men han var også dypt fascinert av veiene i andre halvdel av 1800-tallet. De omformet det norske landskapet og gjorde det tilgjengelig. Kunsthistoriker Torild Gjesvik forteller om fotografens reiser.

9. april
Sigurd Sverdrup Sandmo
Bergens Ligbrændingsforening – en suksesshistorie
Historien til Bergens Ligbrændingsforening er en fortelling om foreningsliv, personlige nettverk og kremasjonskamp i Bergen fra ca. 1890 til 1922. Sigurd Sverdrup Sandmo, KODEs direktør for komponisthjemmene, setter den bergenske kremasjonshistorien inn i internasjonal sammenheng, og trekker linjer mellom medisin, arkeologi og musikk, og mellom ideologiske strømninger og teknisk utvikling.

7. mai
Hans Sindre Rein
Byvaktmesteren – sjefen over vekterkorpset
Frem til vekterinstitusjonen ble nedlagt på midten av 1800-tallet var byvaktmesteren sjefen over vekterkorpset. Han hadde ansvaret for innbyggernes sikkerhet om natten, og historiker Hans Sindre Rein forteller hvordan dette vaktholdet var organisert. Han vil også belyse ulike aspekter ved yrket, særlig funksjon, lønn og status.

4. juni
Frode Ulvund
1919 – det eigentlege året for innføringa av allmenn røysterett
Professor i historie Frode Ulvund fortel om utviklinga av røysteretten i Noreg. Då allmenn røysterett for menn vart vedtatt i 1898, var det slik at dei som fekk fattighjelp mista røysteretten. Først i 1919 vart bestemmelsen fjerna frå Grunnlova. Sosial og økonomisk status var ikkje lenger avgjerande for om ein hadde fulle borgarrettar. 1919 er difor historisk viktig fordi det markerte endelege overgangen frå røysterett som eit privilegium for dei mest «kvalifiserte» borgarane til at røysteretten vart ein personleg rettigheit for alle.