Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Samarbeid eller motstand?

Tirsdag 8. januar vil historiker Pål Kristian Heum Økland fortelle om den lokale administrasjonen de første månedene etter 9. april 1940. De valgene Bergens administrasjon sto overfor etter okkupasjonen var ikke enkle. Ønsket om å holde produksjonslivet og arbeidsplassene i gang overskygget det faktum at dette innebar direkte kontakt med tyske myndigheter.

Økland vil ta for seg de ulike aspektene ved administrasjonens rolle, ved å bruke Produksjonsrådet og entreprenørfirmaet Stoltz Røthing AS som eksempler. Økland tar utgangspunkt i sin masteroppgave, der han blant annet tok i bruk kilder fra byarkivet og Statsarkivet.

Foredraget starter kl. 19 (dørene åpner 18.45) og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Velkommen!