Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Byuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør

På tirsdagskvelden vår 12. februar vil Åse Tveitnes og Eva Røyrane frå Universitetet si eigedomsavdeling halde føredrag om historie, vern og bruk av landets einaste byuniversitet.

Foredraget tek utgangspunkt i den nye boka om universitetet sine mange freda bygg, «Byuniversitetet i Bergen – Freda og i full vigør», med Åse Tveitnes som redaktør og Eva Røyrane som forfattar. På tirsdagskvelden fortel dei om korleis universitetet vaks fram på Nygårdshøyden, tek publikum med inn i dei mange bygningane, viser fram unik arkitektur og presenterer korleis bygningsarven blir forvalta og tilpassa studentar og universitetstilsette av i dag.

Foredraget varer ca. 45 minutter. Det starter kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.