Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Byvaktmesteren - sjefen over vekterkorpset

På vår tirsdagskveld 7. mai kan du høre historiker Hans Sindre Rein fortelle om byvaktmesterens funksjon.

Frem til vekterinstitusjonen ble nedlagt på midten av 1800-tallet var byvaktmesteren sjefen over vekterkorpset. Han hadde ansvaret for innbyggernes sikkerhet om natten, og Rein vil blant annet fortelle hvordan vaktholdet var organisert. Han vil også belyse ulike aspekter ved yrket, særlig funksjon, lønn og status.

Foredraget starter kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.