Gå tilbake til:
Du er her:

Arkivdagen 2019

Lørdag 9. november kl. 1200 tyvstarter vi Bergen bys 950-års jubileum med arkivdagen 2019! Det blir foredrag om Bergen i middelalderen med professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og historiker og tidligere byråd Anna Elisa Tryti. Vi viser også en filmatisert rekonstruksjon av Bergen på 1300-tallet.

Arrangementet finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82 fra kl. 1200 - til ca. 1500. Dørene åpner kl. 1145. Alle er hjertelig velkommen!

Program

1200
Velkommen

1205
Ragnar L. Børsheim, Arkikon
Bjørgvin på 1300-tallet, en rekonstruksjon
Vi viser Arkikons filmatiserte rekonstruksjon av Bjørgvin på 1300-tallet og får høre litt om bakgrunnen for rekonstruksjonen.

1220
Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo
Byen Bergen etter Bylova av 1276
Magnus Lagabøtes bylov frå 1276 byggjer truleg på ein lang lovtradisjon, og fortel til dømes kor handverkarane i byen skulle halda til, korleis ein skulle sikra seg mot brann og korleis handelstvistar skulle løysast. Lova gjer eit levande bilete av Bergen i høgmiddelalderen.

1310
Kaffe og skillingsboller

1330
Underholdningsinnslag ved Yvonne Algrøy og Lars Voss Sørhaug

1350
Anna Elisa Tryti, historiker og tidligere byråd
Bergen i høymiddelalderen: Senter for arkiv?
På 1200-tallet var Bergen hovedstad for en fremvoksende norsk stat, der makten holdt til på Holmen, med Håkonshallen, Kristkirken og bispegården. Med statsbyggingen ble Bergen også midtpunkt for byråkrati, bibliotek og arkiv.

Slutt ca. 1500.