Gå tilbake til:
Du er her:
TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Bergens fødselsdag, gratulerer med de 1000 år!

Vi ønsker velkommen til årets første tirsdagskveld 14. januar! I år er tirsdagskveldene viet Bergens 950-årsjubileum, og i første foredrag går vi derfor 950, eller kanskje 1000 år, tilbake i tid.

Snorre skriver i Heimskringla at Olav Kyrre (1066-1093) satte by i Bergen. De fleste har derfor regnet Olav som byens grunnlegger, og i 2020 feires Bergens 950 års jubileum. De arkeologiske kildene fra byens grunn viser imidlertid at Bergen ble grunnlagt et halvt århundre før Olav Kyrre. Professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen, Gitte Hansen, vil se nærmere på hva Snorre egentlig mente, og på hva som faktisk skjedde i Bergen på Olavs tid.

Foredraget starter kl. 19 og finner sted på vår lesesal i Kalfarveien 82! Velkommen!